Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen har virksomheter i risikoutsatte bransjer. Det gjelder ikke bare risiko knyttet til sikkerhet, men også risiko som på kort eller lang sikt kan påvirke helsen og gi sykdom eller plager. Våre enheter er derfor pålagt, i henhold til forskrift, å være tilknyttet en offentlig godkjent Bedriftshelsetjeneste (BHT).

BHT i AF er en intern ordning, men har en lovfestet fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Det vil si at de ansatte i BHT ikke er part i arbeidslivet, men fungerer som rådgiver for begge sider (både arbeidstaker og arbeidsgiver) i for eksempel sykefraværssaker, konflikter eller ved samarbeidsproblemer. 

Valg av BHT-leverandør er opp til hver enkelt FE og betingelser for tilknytting til AF sin interne BHT reguleres av konsern sin serviceavtale. 

BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalg (AMU) og vernetjenesten med å forebygge arbeidsrelaterte plager/sykdom, og skape sunne, helsefremmende arbeidsforhold. Du kan lese mer om dette på Arbeidstilsynet sine sider

BHT sitt arbeid skal være i tråd med AF Gruppen sin målsetning om at ingen skal bli syke av å jobbe i AF.  

BHT er en tverrfaglig enhet som arbeider med jobbrelatert helse. Privat helse som ikke påvirker arbeidsevne eller som ikke er forårsaket eller forverres av arbeid bør tas gjennom fastlege eller lignende (allmenhelse). 

Helsepersonell i BHT har taushetsplikt ovenfor dem som søker helsehjelp. Noen ganger kan det være gunstig å videreformidle noe av denne informasjonen, eksempelvis ved arbeidsmiljøarbeid eller der hvor en trenger tilrettelegging for enkeltansatte. Dette vil kun skje der informert samtykke fra den det gjelder er gitt, eller full anonymitet er sikret. 

BHT i AF har for tiden seks ansatte: Leder, bedriftslege, bedriftsfysioterapeut, yrkeshygieniker og to bedriftssykepleiere. 

Kontaktpersoner