Hopp til hovedinnhold

Valgkomité

Selskapets valgkomité består av minst tre medlemmer som velges for ett år av gangen av selskapets generalforsamling. Valgkomiteen har følgende oppgaver:

  • Innstille på valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer
  • Foreslå honorarer til styrets medlemmer overfor generalforsamlingen.
  • Uttale seg om og eventuelt fremme forslag overfor generalforsamlingen i saker som angår styrets størrelse, sammensetting og arbeidsform.

I henhold til vedtak i ordinær generalforsamling 12. mai 2023 sitter følgende personer i valgkomiteen:

  • Engeland, Roar (Leder)
  • Holth, Roy 
  • Fjeld, Tor Øivind jr. 
  • Stray, Christina