AF Anlegg er i solid vekst, og med nye kontrakter innenfor samferdsel, olje- og energisektoren har vi behov for flere dyktige medarbeidere.

Nysgjerrig på arbeidshverdagen i AF? Følg AF Gruppen på Snapchat på af_gruppen.

Vi trenger stadig driftige personer til viktige roller i vår innkjøpsorganisasjon, og søker nå både innkjøpsledere og innkjøpere. Vi søker deg med høyere utdannelse innen ingeniør- eller økonomiske fag, som har god forståelse for både tekniske og økonomiske problemstillinger, god økonomisk teft og som evner å se innkjøpets totale kostnadsbilde.

Arbeidsoppgaver

Som innkjøpsleder eller innkjøper har du en viktig rolle med direkte påvirkningskraft på de økonomiske resultatene i våre prosjekter. Du vil jobbe tett opp mot prosjektene i oppstarts- og gjennomføringsfasen (3-6 måneder eller etter behov), og bistå disse i innkjøpsrelaterte arbeider. Arbeidsoppgavene inkluderer ansvar for planlegging, oppfølging og gjennomføring av innkjøp, herunder:

  • Aktiv deltagelse i tilbudsfasen, med forespørsler, tekniske avklaringer og tilbudsevalueringer
  • Tilrettelegging for avropsmodeller 
  • Lede forhandlinger og kontraheringer av underentreprenører og leverandører i prosjekt
  • Leverandørutvikling med mål om å senke prosjektets totale innkjøpskostnader 

AF Anlegg har prosjekter over hele landet. Til å begynne med vil arbeidssted primært være hovedkontoret i Oslo, men etterhvert må det påregnes en god del reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Innkjøpsprosessene er avgjørende for prosjektets økonomiske resultater og fremdrift, og rollen som innkjøpsleder eller innkjøper stiller krav til både faglig kompetanse og de rette personlige egenskapene. 

Ønsket kompetanse

  • Høyere utdanning innen tekniske og/eller økonomiske fag
  • Evne til å sette seg inn i tekniske beskrivelser og avklaringer med leverandører
  • Erfaringer med forhandlinger og innkjøp
  • Erfaring fra bygg- og anleggsbransjen er en klar fordel
  • Meget god kjennskap til datasystemer og bruk av data som arbeidsverktøy, beherske Excel meget godt
  • Meget gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Personprofil

Som person er du analytisk, strukturert, arbeider systematisk og klarer å håndtere flere baller i lufta, samtidig som du klarer å prioritere oppgaver og har sterk driv etter å levere gode resultater. Av natur har du en tydelig kremmerholdning, og du er en god forhandler, trygg i formidlingsrollen, pålitelig og profesjonell. Du trives med samarbeid, og er en sosial og utadvendt person det er lett å komme i kontakt med. Du er løsningsorientert og setter deg lett inn i tekniske beskrivelser og kontraktskrav relatert til innkjøp av produkter og tjenester (underentrepriser). Du har en god juridisk forståelse. Du er tydelig og tør å ta en «fight».

Krav: Du må kunne ukependle til AF Anlegg sine prosjekter, eksempelvis pendling mandag til torsdag, med fri fredag til søndag. 

 

Vi tilbyr

I AF Gruppen blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg og innen nye fag- og ansvarsområder.  

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn med bonusordning og mulighet til medeierskap i AF Gruppen gjennom egne aksjeprogram.

 

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med innkjøpssjefene Frank O Johannessen eller Robert Nyquist.

Sjekk gjerne ut hjemmesiden vår for å bli bedre kjent med oss.