Maskinstyringsavdelingen består av fem personer, og har det overordnede ansvaret for AF Anleggs maskinstyringssystemer. Vi søker nå en ny kollega, og vil ha deg med anleggserfaring og sterk interesse for maskinstyring med på laget.

Arbeidsoppgaver

Som maskinstyringsreparatør vil du jobbe med service og support, inkludert vedlikehold og oppdatering av systemer, samarbeid med leverandører ved montering og implementering av nye systemer, samt kursing og opplæring av sjåfører og andre som benytter maskinstyringssystemene. Stillingen rapporterer til teknisk leder for maskinstyring.

Du vil jobbe ute i prosjekt, og samhandle med våre geocontrollere, stikningsingeniører, arbeidsledere, sjåfører og andre som er jobber med maskin og maskinstyringssystemer.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg med sterk interesse og motivasjon for maskinstyring, som har erfaring som maskinfører eller landmåler innen bygg- og anleggsvirksomhet. Du må ha erfaring som servicetekniker på kjøretøy, og bør ha jobbet en del med elektronikk. Du må være komfortabel med å bruke PC som arbeidsverktøy, kjenne Office-pakken, og gjerne ha erfaring med programvare for maskinstyring. Du må også være fleksibel med hensyn til arbeidstid avhengig av prosjektets behov.   

Da vi har prosjekter i hele landet er det et krav at du mulighet til å ukependle til prosjekt, enten med firedagersuke eller rotasjonsordning med friuke(r).

Personlige egenskaper

Du er en selvgående problemløser som trives med å ta initiativ, kan ta ansvar for egne oppgaver og arbeider systematisk og strukturert. I forbindelse med support og opplæring er det viktig at du kan kommunisere godt på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig, og at du er god til å forklare og evner å inngi tillit. Arbeidshverdagen er preget av samarbeid, så du må like å jobbe i team, ha godt humør, positiv innstilling og ønske å bidra til arbeidsmiljøet.