AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med sterk utvikling og spennende forretningsområder. Vi har ambisjoner om fortsatt lønnsom vekst og har dermed viktige strategiske utfordringer foran oss. Samtidig bruker vi risikostyring som et sentralt verktøy både for å vurdere lønnsomhet internt og se etter nye muligheter.

Arbeidsoppgaver

  • Delta og lede utviklingsprosjekt i forretningsenhetene, herunder forretningsplaner og forbedringsprosjekt
  • Gjennomføre økonomisk due diligence ifm. kjøp av virksomheter
  • Lede kvartalsgjennomganger av forretningsenheter og delta i øvrig risikoarbeid i konsernet
  • Gjennomføre analyser og yte bistand for konsernledelsen

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelse, gjerne mastergrad innen økonomi/finans
  • Noen års relevant erfaring. Erfaring fra oppkjøpsprosesser vil være en fordel, men er ikke en forutsetning
  • God regnskapsforståelse
  • God kommersiell forståelse og analytiske evner
  • Meget gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner

For å lykkes i denne stillingen ser vi at du er svært analytisk og har god forretningsforståelse. Du vil få et utstrakt samarbeid med hele konsernets ledelse, så dine personlige egenskaper vil bli vektlagt nøye. Den rette kandidaten har gode samarbeidsegenskaper, jobber strukturert, er selvgående og initiativrik.
Du blir en del av AF Gruppens konsernstab og rapporterer til Direktør for Risikostyring og Strategi. Arbeidssted er Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes.

AF Gruppen tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling, personlig utvikling og videre karriere i konsernet. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, bonusordning, gode forsikrings- og pensjonsordninger og mulighet for medeierskap gjennom opsjons- og aksjeprogram.
For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Direktør for Risikostyring og Strategi, Audun Tengesdal, tlf. 90 67 66 15 eller rekrutteringsansvarlig, Sif Løvdal, tlf. 45 78 65 85.