AF Decom søker målrettet prosjektleder til vår satsing på Vestlandet.

For å styrke avdelingen ser vi etter en ny medarbeider. AF Decom er spesialister innen riving, miljøsanering, konstruktiv sprengning og gjenvinning av forurensede masser. Med bakgrunn i stor ordrereserve ser vi oss nødt til å bemanne med flere flinke medarbeidere. Arbeidsdagen i AF Decom er hektisk, og ingen dag er lik. Hos oss får du muligheter til egenutvikling, og det er alltid behov for dyktige medarbeidere. AF satser på talenter og kanskje er du en av våre fremtidige ledere?

Vi tilbyr betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Du vil få et stort handlingsrom med en dertil varierende arbeidsdag. AF har konkurransedyktige og prestasjonsorienterte betingelser, samt gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.


Som prosjektleder er du resultatorientert og du skal ha ansvar for gjennomføring av hele prosjektet, fra befaring og kalkulering, til ferdigstillelse. Du vil ha tett samarbeid med leverandører, samt være første kommunikasjonsledd ut mot kunder. Du vil være ansvarlig for veiledning og motivasjon av teamet du er satt til å lede.

Du har god økonomisk teft, og stor arbeidskapasitet. Du vil få din egen prosjektportefølje med flere prosjekter, noe som krever gode planleggingsferdigheter.

Det er ønskelig at du har høyere utdannelse som ingeniør eller økonom, og gjerne ledererfaring.