Vi har stor aktivitet og søker kalkulatør/kalkulasjonsleder i nyopprettet stilling

I denne stillingen vil du bli involvert i hele tilbudsprosessen. Du vil få ansvaret for å gjennomgå konkurransegrunnlag, jobbe systematisk med innhenting og evaluering av tilbud fra underleverandører, samt kalkulasjon av tilbud og presentasjon av dette.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging og ledelse av prosjekter i kalkulasjon og forprosjektfasen
 • Utarbeidelse av tilbud i samarbeid med tilbudsteam
 • Utvikling av konsept i samarbeid med arkitekt i pris/design konkurranser
 • Utarbeide forespørselsgrunnlaget som sendes ut til leverandørmarkedet
 • Vurdere innkomne tilbud og delta i forhandlinger med leverandører
 • Vurdere risiko og muligheter innenfor egen kalkyle

Stillingen byr blant annet på gode muligheter for utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver, samarbeid med våre fageksperter og ledere, samt godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Faglige kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring fra byggebransjen, gjerne fra kalkulasjon eller prosjektledelse
 • Teknisk høyskoleutdanning innen bygg er en fordel
 • Du har god byggteknisk forståelse - kjennskap til Norsk Standard
 • Positivt med erfaring fra BIM og kalkulasjonsvektøy

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, analytisk og har god forretningsforståels
 • Du har god norsk muntlig/skriftlig fremstillingsevne
 • Du er kommersiell og liker å forhandle deg fram til gode avtaler - kremmerånd
 • Du er en relasjonsbygger

Spørsmål om stillingen rettes til økonomidirektør Tormod Solberg, mobil : 950 59 495