AF Energi & Miljøteknikk AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA, med ca. 100 medarbeidere med engasjement for bærekraftige energiløsninger i bygg og industri.

Vi arbeider løpende med å utvikle oss i takt med endringene rundt oss for å tilby kundene bedre løsninger til lavere kostnader og risiko. Her har vi de siste årene gjort flere innovasjoner som markedet har respondert positivt på. Gjennom vårt datterselskap Enaktiva AS etablerer vi og eier nærvarmeselskap, hvor vi tidligere kun leverte entrepriser på anleggene. Markedet har respondert meget positivt på at vi tar et større resultatansvar for vårt eget arbeid, og vi har behov for å styrke teamet for å kunne utvikle prosjektporteføljen raskere. Nå søker vi en forretningsutvikler for å styrke kapasiteten til fortsatt innovasjon og vekst.

Stillingen er for deg som trives i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og motiveres av:

  • Finne nye energiløsninger som skaper vekst og merverdi
  • Lede utviklingsprosjekter for produkt- og tjenesteutvikling
  • Utvikle gode relasjoner og bygge nettverk


Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Nøkkelrolle i vårt datterselskap Enaktiva AS
  • Lede eller ta nøkkelrolle i andre prosjekter knyttet til nye produkt/tjenesteområder eller intern utvikling
  • Identifisere og føre dialog med aktuelle samarbeidspartnere


Personlige egenskaper:

Du er analytisk og evner å prioritere oppgavene med et rasjonelt blikk og i samråd med kolleger. Du er strukturert og trives med å turnere flere roller og prosjektmuligheter samtidig. Du er en utpreget lagspiller, men trives også med å jobbe selvstendig og forme din egen arbeidsdag. Det er viktig for rollen at du er en god relasjonsskaper, med evne til å utvikle gode relasjoner internt og eksternt.


Kvalifikasjoner:

  • Høyere økonomisk eller teknisk utdannelse (MSc / MBA) og kan vise til gode resultater
  • Kunnskap om energibransjen
  • Min. 2 års relevant arbeidserfaring fra eksempelvis innovasjon, consulting, energi, annen infrastruktur eller eiendom
  • Behersker norsk og engelsk på et profesjonelt nivå, skriftlig og muntlig


I AF Gruppen blir du en del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag- og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg innen nye fag- og ansvarsområder. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av aksje- og opsjonsprogrammer.