AF Anlegg gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft, inkludert veg, bane, flyplass og tunnel. Anleggsvirksomheten omfatter også nybygging og oppgradering av olje- og gassanlegg, samt havneanlegg. Vi er en sentral aktør på de største prosjektene innen samferdsel, vannkraft, olje og gass som utføres i Norge.

AF har blitt valgt ut av Trafikverket i Sverige for utbyggingen av E4 Förbifart Stockholm, en 21 km lang ringveg rundt hovedstaden. Utbygging av entreprise FSE305 Bergtunnlar Lovö gjennomføres som en hovedentreprise og består av 10 km hovedtunneler (125 m2), 4 km rampetunneler (70 m2) og 8 ventilasjonssjakter. Arbeidene omfatter også komplette grunnarbeider, vegbygging og innredningsarbeider.

Vårt arbeide startet opp høsten 2020 og er planlagt ferdigstilt høsten 2025. Avtalen har en verdi på ca. 3 400 MSEK.

Er du interessert i å bli en del av en spennende entreprenørbedrift i vekst med store utviklingsmuligheter? Da kan dette være stillingen for deg.

For å styrke AF Gruppens elektroavdeling søker vi nå etter en dyktig elektroingeniør/tekniker som vil være en sentral ressurs i utbyggingen av E4 Förbifart Stockholm. Rett kandidat vil bli involvert i installasjon av et 10kV høyspenningsanlegg som vil bli transformert ned til 400V og 1000V for tunneldrift. Bak dette anlegget vil det deretter bli installert et 20kV høyspentanlegg med trafokiosker ned til 400V. Det skal etableres 400V fordelinger for byggestrøm og lys i hele tunnelen for etterkommende entrepriser. 

Arbeidsoppgaver:

 • Tilbudsberegning og fakturering
 • Oppfølging av planlagte installasjoner
 • Ledelse av egne og innleide elektromontører
 • Deltagelse på fremdrift-, bygge- og prosjekteringsmøter
 • Prosjektering, beregning og dokumentasjon
 • Elektronisk timeføring
 • Ansvar for mottak- og leveringskontroll

Kvalifikasjoner:

 • God teknisk forståelse som tekniker/ingeniør
 • Erfaring med arbeidsledelse
 • Kjennskap til midlertidige elektriske anlegg for byggeprosjekter og jordingsanlegg
 • Erfaring med Febdok og tegneprogram for å lage riggplaner (eks. Autocad)

Du kjennetegnes av å være strukturert og serviceinnstilt, og ikke minst har du en selvstendig driv til å gjennomføre gode prosjekter. Det er viktig for rollen at du er en god relasjonsskaper og at du trigges av å oppnå resultater sammen med andre. Det er også viktig for oss at du er strukturert og beholder roen i en hektisk hverdag.

En forutsetning er også at du, som oss, har et kompromissløst forhold til sikkerhet og etikk.

Arbeidssted vil være i Ekerö kommune i Stockholm, frem til ca. 2026. Ukependlere vil jobbe mandag til torsdag med fri fredag til søndag. Fleksibilitet rundt dette vil bli vektlagt. Stillingen som elektroingeniør/tekniker vil bli lagt under vår Elektrosjef.

Vi tilbyr:
I AF Gruppen blir du del av et kollegafellesskap av engasjerte personer, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte.

Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser, og gode forsikrings- og pensjonsordninger. Gjennom ulike aksjeordninger vil du også få muligheter til gunstige avtaler for eierandeler i bedriften.