AF Gruppen är en ledande norsk entreprenör- och industrikoncern. AF ska nu på uppdrag av Trafikverket genomföra utbyggnaden av E4 Förbifart Stockholm. Arbetet påbörjades sommaren 2020 och beräknas vara färdigt i december 2024, men de är möjligt att arbetet förlängs. Kontraktsvärdet uppskattas till 3 400 MSEK.

Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträcka av E4:an som till stora delar byggs i tunnel från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Af Gruppens entreprenad (FSE 305) är belägen i Ekerö kommun och sträcker sig 6 km från norra delen av Kungshatt, under Lovön till mitten av Lambarfjärden. Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten för ca. 6 km huvudtunnlar, 7 km ramptunnlar och 8 schaktar. I vägtunnlarna ska vägkroppen byggas med VA-system, OPI-kanalisation samt inklädnadsvalv.

För detta projekt behöver vi komplettera vårt inköpsteam med flera duktiga medarbetare. Vi söker dig med en högre utbildning inom ingenjörsvetenskap eller ekonomi, som har god förståelse för både tekniska och ekonomiska frågor, en känsla för ekonomi samt förmågan att se inköpets totala kostnadsbild

Uppgifter

Som inköpsledare eller inköpare har du en viktig roll med direkt påverkan på projektets ekonomiska resultat. Uppgifterna innefattar ansvar för planering, genomförande och uppföljning av inköp i enlighet med projektets inköpsprocess. I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Ta fram förfrågningsunderlag och genomföra
 • Begäranden, inklusive tekniska förtydliganden
 • Utvärdera offerter och driva förhandlingar
 • Samla in nödvändiga dokument och information för kontinuerlig kontroll av leverantörer via; Bisnode, Skatteverket och Kronofogden.
 • Förbereda kontraktshandlingar och teckna avtal med underentreprenörer och leverantörer
 • Leverantörsutveckling med målet att sänka projektets totala inköpskostnader
 • Dokumentera projektets inköpsarbete för kunden, uppdatera inköpsplanen och SharePoint
 • Löpande inköp av förbrukningsvaror från leverantörer AF inte har avtal med
 • Göra beställningar/lägga order inom valt avtal
 • Fakturakontroll/priskontroll mot erbjudanden och upphandlade avtal
 • Uppföljning av leverantörer och reklamationer
 • Andra uppgifter i inköpsteamet

Kvalifikationer

Upphandlingsprocesserna är avgörande för projektets ekonomiska resultat och framsteg, och rollen som inköpsledare eller inköpare ställer krav på både expertis och rätt personliga egenskaper.

Önskad kompetens:

 • Högre utbildning inom teknik och/eller ekonomi
 • Erfarenhet av att förbereda och ta fram svenska avtal inom inköp, i enlighet med bland annat ABM 07 och AB U07 samt Administrativa Föreskrifter
 • Förmåga att tolka tekniska beskrivningar och förtydliganden i samråd med leverantörer och interna intressenter
 • Erfarenhet av förhandling/upphandling och inköp
 • Erfarenhet från byggbranschen är en klar fördel
 • Mycket goda systemkunskaper och datorvana, behärskar Microsoft Office och särskilt Excel mycket väl
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Personlig profil

Som person är du analytisk, strukturerad och noggrann, arbetar systematiskt och kan hantera flera saker samtidigt. Till detta har du förmåga att prioritera arbetsuppgifter och har en stark drivkraft att leverera goda resultat. Av naturen har du ett driv och er företagsam. Du är bra på att förhandla, trygg i rollen som medlare, pålitlig och professionell. Du trivs med samarbete och att vara en del av ett team. Du är en social och utåtriktad person som är lätt att komma i kontakt med. Du är lösningsorienterad och sätter dig lätt in i tekniska beskrivningar och avtalsmässiga krav relaterat till inköp av produkter och tjänster (underentreprenader). Du har en god juridisk förståelse, är tydlig och vågar ”ta en strid".

Vi erbjuder

På AF Gruppen blir du en del av en gemenskap av engagerade yrkesmän som brinner för sitt område och att nå resultat. På AF tror vi att det finns ett samband mellan trivsel och prestation, och vi är stolta över att kunna visa på såväl goda resultat för företaget som hög trivsel bland de anställda. Vi värdesätter entreprenörsanda och ger förutsättningar för att kompetenta medarbetare ska kunna fortsätta att utvecklas.

Vi erbjuder konkurrenskraftig lön.