AF Gruppen er i sterk vekst og søker flere medarbeidere. Arbeidsdagen i AF Gruppen er hektisk, og ingen dag er lik. Hos oss får du muligheter til egenutvikling og arbeid sammen med engasjerte og positive teamkolleagaer. AF satser på talenter og kanskje er du en av våre fremtidige ledere?

Vi søker deg som trives med å jobbe i team, liker praktisk arbeid og gjerne har relevant utdannelse innen bygg, anlegg eller økonomi.

Som HMS/KS-leder får du det overordnede ansvaret for å ivareta helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i avdelingen. Du vil samarbeide tett med den øvrige ledelsen, og ha stor påvirkning innen ditt fagfelt. Du skal videre sørge for at det arbeides systematisk med tiltak for å sikre god kunnskap og prosjektgjennomføring i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet har alltid vært satsningsområder i AF Gruppen. Det er forventet at du har god kommunikasjon og tilstedeværelse i vårt prosjekt, samt at du vil du delta i interne fagfora og bidra til utviklingen av HMS/KS-faget i AF.

Arbeidsoppgaver:

 • HMS/KS-fagansvar i avdelingen
 • God støtte og sparringspartner for ansatte og ledere gjennom tilstedeværelse
 • Delta i HMS-nettverket i AF Gruppen
 • Analysere HMS/KS-resultater og iverksette forbedringstiltak
 • Forvalte og vedlikeholde avdelingens HMS/KS-system

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør innen samfunnssikkerhet, bygg/anlegg eller annet relevant utdanning innen HMS-faget. Erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • Praktisk erfaring innenfor HMS-ledelse
 • Inngående kjennskap til lovverk, forskrifter og krav innen det HMS-faglige feltet
 • Evne til å ta helhetlig ansvar og samarbeide med andre
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, analytisk og har god forretningsforståelse
 • Evne til å motivere medarbeidere
 • Du er åpen, kontaktskapende og en god relasjonsbygger

Kvinner og nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling på tvers av tradisjonelle faginndelinger. AF har konkurransedyktige og prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Søknader blir behandlet fortløpende.