Vi søker en engasjerende og dedikert HMSK Sjef til å lede og videreutvikle vårt viktige arbeid innen helse, arbeidsmiljø, A-krim, ytre miljø, sikkerhet, kvalitet og forbedring. Stillingen omfatter fag- og ledelsesansvar for essensielle fagområder for vår virksomhet. Om du brenner for en kompromissløs sikkerhetskultur og viser evne og vilje til stadig forbedring og utvikling kan du være den rette personen for oss!

I AF har vi en sterk HMS-kultur og solid fokus på systematikk og forbedring. Vi søker deg som kan lede videreutviklingen av AF Nybyggs HMSK-arbeid, ledelsessystem og prosesser, samt evner å tilrettelegge og støtte opp under arbeidet våre funksjonærer gjør for å oppnå sikker og effektiv drift i våre prosjekter. Du vil være sentral i å lede og støtte utviklingen av forretningsenheten på alle fagområder innenfor HMSK (helse, arbeidsmiljø, A-krim, ytre miljø, sikkerhet, kvalitet og forbedring). Du vil delta i AF Gruppens forumer på tvers av forretningsenheter for videreutvikling av selskapet vårt som helhet. 

Du vil jobbe tett med vår Prosjektdirektør og våre Prosjektledere, og rapportere direkte til Direktør i AF Nybygg. Du vil være vår fagperson innen HMSK for alle våre funksjonærer. Arbeidssted er i det enkelte prosjekt i Stor-Oslo etter behov, ellers vil du ha kontorplass ved vårt hovedkontor på Helsfyr.


Kvalifikasjoner

Rett kandidat bør ha minimum 5 års erfaring med HMSK-arbeid, fortrinnsvis fra bygg og anlegg, og høyere utdanning. Inngående kjennskap til og erfaring med HMSK-arbeid kan kompensere for formell utdanning. Det er positivt om du har praktisk erfaring fra prosjekter, enten som fagarbeider eller funksjonær. Dersom du har formell eller praktisk kunnskap om miljøstyring, ytre miljø, avfallsreduksjon og reduksjon av miljøpåvirkning i byggebransjen så er det en fordel. Du har tidligere jobbet i profesjonelle større selskap og har god kjennskap til større styrings- og ledelsessystemer. Du har god kjennskap til NS-EN ISO 9001 og 14001.  


Personlige egenskaper

Vi leter etter en detaljorientert person med evne til å se det store bildet. Du ser muligheter og beskriver utviklingsbehov. Du er foroverlent og dyktig til å prioritere. Samtidig er du strukturert, grundig og nytenkende. Du ser enkeltindividet og brenner for å videreutvikle dine medarbeidere. Det er naturlig for deg å være nysgjerrig og ta en ledende rolle i forbedringsarbeidet og du er undersøkende og tar eierskap til dine ansvarsoppgaver.

Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å videreutvikle og lede an arbeidet med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet i AF Nybygg på sikt.


Rollen krever at du jobber selvstendig, at du er serviceinnstilt og tålmodig. Du bør være flink til å formidle din kunnskap og bidra til den gode kulturen vi er så stolte av i AF.


I AF Gruppen blir du del av et stort kollegafellesskap av engasjerte fagpersoner, som brenner for både fag og resultatoppnåelse. I AF Gruppen tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen, og er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter god entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg og innen nye fag- og ansvarsområder.