Er du interessert i å bli en del av en spennende entreprenørbedrift i vekst med store utviklingsmuligheter? Da kan dette være stillingen for deg. For å styrke AF Gruppens elektroavdeling søker vi nå etter en dyktig Elektroformann til Anleggsprosjekter. Som Elektroformann i AF Gruppen vil du være et sentralt kontaktpunkt for montører som jobber både på elektroverkstedet/hovedlageret og på anlegg.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede/støtte montører på anleggsprosjekter
 • Oppfølging av anleggsprosjekter - støtte/lede opprigging av anlegg med periodiske befaringer
 • Delta med kalkulering og planlegging av prosjekter
 • Lede klargjøring av maskiner og utstyr til prosjekter
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjoner:

 • God teknisk forståelse og interesse for faget
 • Tekninsk fagskole eller bred erfaring som montør
 • Fagbrev gr L
 • Tverrfaglig interesse, for eksempel mekanisk
 • Gjerne kjennskap til tunnel- anleggsdrift
 • Febdok, Autocad
 • Må kunne forstå norsk både muntlig og skriftlig

Hos oss vil du trives hvis du er nysgjerrig og liker å sette deg inn i nye ting. Du må være god menneskekjenner og kommunisere godt med andre. Det er en fordel om du har kunnskap og erfaring fra bygg-og anleggsprosjekter. Elektroavdelingen har i tillegg ansvar for ventilasjon, pumping, radiosamband (UHF), adgangskontroll og brannvarsel. Erfaring innen disse områdene kan også være en fordel, men ikke et krav.

Maskiner og utstyr med elektrisk anlegg på maskinavdelingen:

 • Maskiner med store elektromotorer, frekvensomformere, mykstartere, trafoer og andre elektriske komponenter. Spenningsnivå fra 5V til 1000V og motorstørrelser opp til 315kW
 • Dieselaggregat fra 5-700kVA
 • Store kiosker med transformatorer og bryteranlegg der spenningen kan være 230V, 400V, 1000V, 11kV og 22kV, trafostørrelser kan være opp til 2000kVA
 • Fordelinger i alle størrelser for alle spenninger opp til 1000V
 • Store boremaskiner og ventilasjonsvifter for tunneldrift
 • Lense- og vannforsyningspumper

Arbeidssted vil være Haga i Nes kommune, ca. 50 km nord for Oslo.

Det må påregnes en god del reising til våre prosjekter.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingene byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.