Med bakgrunn i stor ordrereserve ser vi oss nødt til å bemanne med flere flinke medarbeidere. Arbeidsdagen i AF Decom er hektisk, og ingen dag er lik. Hos oss får du muligheter til egenutvikling, og det er alltid behov for dyktige medarbeidere. AF satser på talenter, og kanskje er du en av våre fremtidige ledere?

Vi søker deg som trives med å jobbe i team, liker praktisk arbeid og gjerne har relevant utdannelse innen logistikk, teknisk fagskole eller er ingeniør. Erfaring med varehåndtering på større prosjekter kan kompensere for manglende utdannelse.

Som logistikkleder får du ansvar for logistikken på anleggsplassen, samt styre det driftsmessige i samråd med prosjektleder og anleggsleder. Arbeidsdagen vil være svært variert, og med store utviklingsmuligheter.

Arbeidsoppgaver:

 • Fortløpende logistikkarbeid
 • Planlegging av logistikk i forhold til fremdriftsplan
 • Utarbeide effektive logistikkrutiner
 • Ansvarlig for implementering og bruk av Myloc
 • Oppfølging opp mot andre kontraktører
 • Driftsplanlegging

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse innen logistikk, teknisk fagskole eller ingeniør
 • Behersker bruk av dataverktøy
 • Du har god norsk muntlig/skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og systematisk
 • Praktisk anlagt
 • Du er åpen, kontaktskapende og en god relasjonsbygger
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Du vil få et stort handlingsrom med en dertil varierende arbeidsdag. AF har konkurransedyktige og prestasjonsorienterte betingelser, og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.