AF Offshore Decoms fremste styrke er evnen til å lede og gjennomføre store prosjekter. Vi kan vise til meget gode resultater og systemer innen HMS&K-området. Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste ressurser for at vi skal nå våre mål. AF Offshore Decom har lang erfaring og gode referanseprosjekter. I tillegg besitter AF Offshore Decom en sterk entreprenør ånd og innovasjonskultur. Vi er stolte av vår kompetanse som har ført oss til Nordsjøen og oppbyggingen av AF Miljøbase Vats, et av verdens mest moderne mottaksanlegg for utrangerte oljeinstallasjoner. Kombinasjonen av gode dybdeforhold, basefasiliteter, et enestående kaianlegg og gode markedsutsikter medfører stor interesse fra rigg- og plattformkunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig støtte til drifts- og prosjektorganisasjonene
 • Overvåke og analysere utviklingen av HMS & K-resultater
 • Koordinere, sikre og utarbeide pålitelig rapportering av HMS & K-resultater
 • Planlegging og koordinering av relevante risikoanalyser
 • Granskning av avvik og alvorlige hendelser
 • Overvåke myndighetskrav og HMS-relatert samfunnsutvikling
 • Rapportering til relevante myndigheter
 • Bruker og rådgiver av sentrale HMS-systemer
 • Oppfølging av tillatelser og godkjenninger samt utarbeidelse og oppfølging av miljøovervåkning i tråd med tillatelser
 • Kategorisering og oppfølging av avfallsregnskap
 • Faglig ansvar for oppsamlings- og renseanlegg på miljøbasen
 • Ansvar for etablering og oppfølging av helseovervåkingsprogrammer
 • Planlegging og gjennomføring av både interne og eksterne revisjoner
 • Implementering og oppdatering av prosedyrer
 • Ansvarlig for at personellet på AF Miljøbase Vats innehar nødvendig kompetanse for å utføre arbeidet sitt ihht myndighetskrav og interne krav.
 • Drive forbedringsarbeid innenfor HMS&K
 • Bidra til trivsel i avdelingen.

Egenskaper:

 • Du er positiv, har friskt mot og evne til å lede prosjekter 
 • Du er strukturert, systematisk og har god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Du er nysgjerrig og ydmyk. Du vet hva du kan, men også at du alltid kan bli bedre
 • Du brenner for forbedringsarbeid innen HMS&K-faget
 • Resultat- og løsningsorientert 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring innen fagområdet Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

 Vi tilbyr:

 • Utfordrende oppgaver med spennende kunder
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Blide og kompetente medarbeidere

Vi kaller fortløpende inn aktuelle kandidater til Intervju