AF AeronMollier har flere langsiktige rammeavtaler for service og vedlikehold av HVAC-anlegg og kuldeanlegg på offshoreinstallasjoner på norsk sokkel, og vi har levert utstyr og tjenester i forbindelse med flere nybygg- og modifikasjonsprosjekter på offshoreinstallasjoner og landbaserte anlegg. Oppdragsmengden er økende, og vi søker nå etter en dokumentkontroller til vårt kontor i Bergen eller i Stavanger.

Som dokumentkontroller i AF AeronMollier vil du følge opp dokumentleveranser og sikre korrekt mottak og kvalitetssikring av dokumentleveransene. Du vil også være med på å utvikle våre rutiner og prosedyrer for dokumentkontroll internt i bedriften. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta dokumentstyring og dokumentkontroll i prosjekter
 • Oppfølging av planer og tidsfrister samt bistå i forbindelse med prosjektavslutning
 • Tilrettelegging for effektiv utarbeidelse av dokumentasjon i henhold til gjeldende krav
 • Kvalitetssikring og koordinering av innkommende og utgående dokumentasjon
 • Generell teknisk brukerstøtte IT (Excel og Word)
 • Administrator, brukerstøtte og superbruker for Proarc
 • Vedlikehold av maler og rutiner for dokumentkontroll

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med dokumentkontroll gjerne fra Offshorebransjen
 • Gjerne erfaring med Proarc og Adobe
 • Gode formuleringsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Arbeider selvstendig og har høy arbeidskapasitet
 • Serviceinnstilt med en positiv holdning
 • Strukturert
 • Løsningsorientert

I AF tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen. Vi er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften, og høy trivsel blant de ansatte. Vi verdsetter entreprenørånd, og tilrettelegger for at dyktige ansatte skal få utvikle seg selv innen nye fag- og ansvarsområder. AF tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger. Her tilbys du også medeierskap i bedriften gjennom vårt aksje- og opsjonsprogram.

Arbeidsted: Kan være enten i Stavanger eller Bergen

Les mer om AF AeronMollier her: www.aeronmollier.no

Søknader blir behandlet fortløpende