Kan du se for deg en jobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjektene i landet.

Vi har flere pågående prosjekter i porteføljen med lang tidshorisont (blant annet i Oslo og Stockholm), og vi forbereder oss nå for flere store prosjekter. Disse vil pågå over lang tid, og du har en unik mulighet til å få jobbe på noen av de råeste anleggsprosjektene i Skandinavia fra start til slutt. Prosjektene har god geografisk spredning, og det er mulig å påvirke hvor i landet du vil jobbe, dersom du er spesielt interessert i ett av prosjektene.

 

Gode utviklingsmuligheter
Vi kan love deg et prestasjonsmiljø med høy trivsel i et felleskap der alle er like mye verdt. Du vil få jobbe i et av de mest fremtidsrettede stikningsmiljøene i Norge og få mange gode kolleger som digger jobben sin. Sammen skaper vi de beste infrastrukturprosjektene som har vil ha stor betydning for mange menneskers liv – og du vil ha god personlig utvikling mens prosjektet blir til.

  

Arbeidsoppgaver
Som stikningsingeniør blir du en viktig bidragsyter for både produksjon og administrasjon. Du trives ute i all slags vær, men setter samtidig pris på tid i kontorstolen. Du har nemlig ansvar for å stikke ut og måle inn dataene det skal bygges etter, samt å tilrettelegge korrekt datagrunnlag for produksjonen, herunder:

  • Mottak og kontroll av arbeidsgrunnlag, samt utarbeidelse av underlag for målebrev i tett samhandling med prosjektleder eller anleggsleder
  • Bistå og tilrettelegge for oppmålingsarbeid og dokumentasjon, samt forsyne prosjektet med mengdeberegninger og massedisponering på et digitalt høyt nivå

I dette prosjektet vil du bli en del av et større stikningsteam som ledes av en stikningsleder.

 

Din kompetanse
Du har fortrinnsvis fagskole med landmålingsfag eller bachelorgrad, men vi er også nysgjerrig på å høre fra deg dersom du har lang erfaring og ser deg selv som godt egnet for denne rollen. Det er en fordel om du har felterfaring som stikningsingeniør, og erfaring fra bygg og anlegg. 

Du må beherske norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel å ha droneeksamen, samt litt kunnskap om Leica landmålingsutstyr, Leica/Trimble maskinstyringssystemer og Gemini terreng og oppmåling. Noen av oss er glad i teknologi, så det er bare en fordel om du er det også.

Du kan være bosatt hvor som helst i landet, men du må kunne ukependle til prosjekter over hele landet, og du har førerkort kl. B. Vanlige arbeidstidsordninger er 12-9, 14-14 eller eventuelt firedagesruke.

 

Personlige egenskaper
Vi tror du passer best inn hos oss om du er en nøyaktig og presis type, som ikke lar deg skremme av et høyt aktivitetsnivå i en hektisk arbeidshverdag. Du evner å strukturere arbeidet ditt godt og tar ansvar for at oppgavene blir utført i henhold til prosjektets fremdriftsplan og økonomiske krav. Tydelig kommunikasjon er noe vi er avhengig av, så du er nok ikke typen som pleier å gå rundt grøten.

Vi har en uformell kultur i AF Anlegg, og er avhengig av godt samarbeid på tvers av disipliner og fag, også når dagene blir litt lengre som ukependlere. Du er derfor også opptatt av å bidra til både det faglige og sosiale miljøet på prosjektet.

 

Om AF Anlegg
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel, tunnelinnredning og sikring. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.