Kan du se for deg en jobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjektene i landet. Nå trenger vi engasjerte og fremtidsrettede medarbeidere til å lede stikningsarbeidet til våre store prosjekter. 

 

Gode utviklingsmuligheter
Vi lover deg et prestasjonsmiljø med høy trivsel i et felleskap der alle er like mye verdt. Du vil få mange gode kolleger som digger faget sitt, og som med sin nysgjerrighet utfordrer det etablerte. Sammen skaper vi varige løsninger med stor betydning for mange menneskers liv – og du får rom til å utvikle deg på veien.

 

Oppgaver og ansvar

  • Utarbeide underlag for målebrev/mengdeoppfølging i tett samhandling med kontraktsavdelingen, samt gjennomføre mottak og kontroll av arbeidsgrunnlag for videre distribusjon til felt
  • Bistå og tilrettelegge for oppmålingsarbeid og dokumentasjon, samt forsyne prosjektet med mengdeberegninger og massedisponering på et digitalt høyt nivå
  • Planlegge og koordinere stikningsarbeid, samt sørge for allokering av nødvendige ressurser
  • Ansvar for faglig utvikling av stikningsingeniører

Stillingen medfører behov for tilstedeværelse på prosjektet hver uke. Personalansvar inngår i stillingen som rapporterer til prosjektledelsen.

 

Din kompetanse

  • Fortrinnsvis håper vi at du har erfaring som stikningsleder, men vi er også nysgjerrig på deg dersom du har relevant utdanning innen geomatikk eller landmåling på minimum bachelornivå
  • Relevant erfaring kan kompensere for utdanning, men da bør du ha felterfaring som geomatiker eller stikningsingeniør på anlegg
  • Du har uansett grunnleggende kompetanse på landmålingsutstyr, maskinstyring og BIM, og det er ønskelig at du har erfaring med Gemini Terreng og mengdeberegning

 

Deg som person

  • Du trives i rollen som leder i en hektisk prosjekthverdag
  • Du er stolt av faget, og motiveres av å utvikle kollegene dine samt å videreutvikle og optimalisere måten vi jobber på
  • Du har god oversikt, kan omstille deg raskt, og gjennomfører oppgavene dine i henhold til prosjektets fremdriftsplan

 

Mobilitet og arbeidstid
AF Anlegg har prosjekter i hele landet og er ofte behov for endring i prosjektorganisering. Du kan derfor måtte ukependle til våre prosjekter. Vanlige arbeidstidsordninger er firedagesruke. Du må også ha førerkort kl. B, og vi forventer at du uttrykker deg godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.

 

Om AF Anlegg
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel, tunnelinnredning og sikring. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.