Vi ønsker å ansette med flere flinke medarbeidere!

Arbeidsdagen i AF Decom er hektisk, og ingen dag er lik. Hos oss får du store muligheter til egenutvikling!

Vi lover deg et arbeidsmiljø med høy trivsel, i et fellesskap der du har store muligheter for kompetanseutvikling på tvers av fag. Ikke bare vil du få mulighet til å ha en operativ og spennende arbeidshverdag – du vil også få utvikle deg selv på veien. Vi vil gi deg stort handlingsrom og varierende arbeidsdager. AF Decom satser dessuten på talent, og kanskje er du også en av våre fremtidige ledere?

Som anleggsleder ønsker vi at du både deltar i den operative drifta ute, og bistår med prosjektstøtte inne på kontoret. Arbeidsdagen vil være svært variert, og du vil fungere som en støttespiller i prosjektet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å bistå prosjektleder.

Litt mer konkret, så vil arbeidsoppgavene omhandle kalkulasjon, oppfølging av drift i prosjekter, bistå med innkjøp og kontraktsoppfølging.

Vi håper du er:

  • Strukturert og selvstendig
  • Engasjert og en god relasjonsbygger
  • Kommersiell og liker å forhandle deg fram til gode avtaler - kremmerånd

Du må også ha førerkort klasse B, og god skriftlig formidlingsevne. Det er en fordel, men ikke et krav, om du har fagskole eller en ingeniør-bachelor. Stillingen innebærer noe reising, men primærområdet for stillingen er Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. 

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Du vil få et stort handlingsrom med en dertil varierende arbeidsdag. Vi har konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger. I tillegg vil du få muligheten til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram. For oss er det viktig at vi sammen tar del i verdiøkningen som skapes i felleskap.

Kjenner du deg igjen i dette? Da håper vi at vi hører fra deg!