Prisvinnerne har utmerket seg ved å være pådrivere i sin bransje for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Et eksempel på det er AF Energi & Miljøteknikks nye og innovative måte å varme opp leiligheter i Bjørvika.  Ved å bruke fjernvarme til oppvarming, frigjøres nå det Tor Olsen omtaler som høyverdig strøm.
 
– Men denne løsningen blir det frigjort betydelig mengder strøm til elbiler, som ikke hadde vært der med tradisjonelle løsninger. Da ville det meste av kapasiteten blitt brukt opp til varme, som ville gjort elbillading nær umulig, sier Olsen. 

Det unike er ifølge Olsen at man ikke bygger tradisjonelt varmeanlegg, men kobler seg på tappevannet, altså vannet du bruker til daglig. Varmt tappevann overfører energi til et lukket lite varmeanlegg i hver leilighet. I badene benyttes gulvvarme, og i stue en viftekonvektor.  

- Byggebransjen er ikke alltid like innovativ, og gjør som regel som de alltid har gjort. Det har derfor vært en stor skepsis til bruk av nye varmeløsninger i bransjen, fordi det krever at man tenker annerledes rundt både tekniske løsninger og finansiering. Vi har gjennom mange år utfordret bransjekollegaer til å tenke nytt ved å satse på nye løsninger, og det skal vi fortsette med, sier Olsen.