Dagens vannforsyning, der 90 prosent av innbyggerne får vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet, er uholdbart sårbar. Derfor bygges en ny reservevannforsyning. Arbeidet er godt i gang ved Huseby og Holsfjorden. Nå markeres en ny stor milepel i prosjekt Ny vannforsyning Oslo. Dette arbeidet utføres av arbeidsfellesskapet AF Ghella.

Byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav, markerte starten på arbeidet ved å fyre av den første tunnelsalven ved hovedriggområdet på Stubberud i Alna bydel.

Vann livsviktig
- Vann er livsviktig. Uten vann vil vi ikke kunne leve og bo i byen vår.  Vi kan ikke risikere at Norges hovedstad står uten tilgang til rent drikkevann, til det konsekvensene for store. Den nye vannforsyningen til Oslo vil gi en trygg tilførsel av drikkevann til Oslo, som generasjoner kommer til å ha glede og nytte av fremover. Byggearbeidene en starter opp i dag er en investering i sikkerhet for alle Oslos innbyggere,uttalte byråden før hun fyrte av salven.

- Fra Stubberud starter vi nå arbeidet med de store drikkevannsledningene mellom øst og vest i Oslo som skal sikre at vi kan levere trygt og godt drikkevann fra Holsfjorden via vannbehandlingsanlegget på Huseby til hele byen, sa direktør Anna Maria Aursund i sin tale.

Innlevelse og kompetanse
-På vegne av arbeidsfellesskapet AF og Ghella takker jeg for oppdraget. Det er utrolig meningsfullt å utføre et så viktig samfunnsoppdrag. Prosjektet er både komplekst og omfattende. Det aller meste av arbeidet vil foregå under bakken, og prosjektet stiller svært høye krav til sikkerhet, klima og miljø. Hele prosjektorganisasjonen gleder seg til å stå opp tidlig hver dag og utføre jobben med stor innlevelse og kompetanse, sier Geir Flåta, konserndirektør AF Gruppen.

Fra hovedriggområdet på Stubberud rett ved E6 skal Vann- og avløpsetaten bygge en 11km lang tunnel som når den er ferdig skal frakte drikkevann fra vannbehandlingsanlegget på Huseby og videre ut på byens distribusjonsnett. Tunnelen vil gå fra Stubberud i øst og til Huseby i vest, og hoveddelen vil bygges med tunnelboremaskin.

Norges største
Dette er den tredje av fire store kontrakter på byggearbeider i det som er Norges største vannforsyningsprosjekt, og har en verdi på 8,77 milliarder. 

- Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å bygge en fullgod reservevannforsyning til Oslos innbyggere. Distribusjon av drikkevannet ut til innbyggerne er helt sentralt for at Oslo skal få en trygg og robust vannforsyning, avslutter direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund