Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

100-åring i praktslag

Mange prosjekter

AF Bygg Østfold har satt opp nye bygg og totalrenovert de gamle byggene ved Kolbotn skole og flerbrukshall. Det eldste bygget er fra 1922 med vernestatus på fasader og tak. Prosjektet omfatter cirka 11.500 kvadratmeter. I tillegg kommer omfattende utomhusarbeider. 

– Det er egentlig mange prosjekter i ett, sier prosjektleder Samir Sahman. 

– Prosjektet omfatter seks bygninger, og arbeidet har vært i ulike faser i de ulike bygningene. Ett bygg kunne være ferdig, mens nabobygget bare var et råbygg og det tredje ikke var startet en gang, forteller han. 

For Sahman er det viktig å poengtere at prosjektet er realisert takket være en stor laginnsats. 

– Det er utført fantastisk arbeid både av våre fagarbeidere og i hele organisasjonen på funksjonærsiden, som har telt 10-12 funksjonærer til enhver tid. Vidar Thormodsen la et solid fundament i organisasjonen, sier han. 

Utdaterte bygg

Prosjektet overleveres 25. oktober. I slutten av august er det stor aktivitet på uteområdene. Det jobbes med grunnarbeidene til kunstgressbanen og løpebanen. Bortenfor banen kommer skolens kjøkkenhage. Ovenfor det som kalles festplassen, som er skolens midtpunkt, er en amfitrapp i ferd med å ta form. Det er fri sikt tvers gjennom skolegården fra Skolebakken til Fjellveien. 

De gamle byggene er fullstendig revet innvendig og er bygget opp igjen på nytt med vannbåren varme, heis og alt annet som kreves av moderne bygg med universell utforming. Alle vinduer er skiftet, og fasadene er pusset og rehabilitert. 

Prosjektet er et resultat av mange års kamp i Oppegård kommune for å få rehabilitert Kolbotn skole fra 1922, opplyser prosjektleder Per Magne Betten i Nordre Follo kommune. 

– Betydelige etterslep på vedlikehold og diverse modifikasjoner i byggene for å få installert og oppgradert tekniske anlegg, hadde ført til at bygningsmassen var utdatert, forteller Betten. 

Etter at prosjektet var i gang, viste det seg at tilstanden i de 100 år gamle byggene var slik at arbeidene ikke kunne gjennomføres som planlagt. Det måtte gjennomføres en ny tilstandsvurdering og legges en ny plan for rehabiliteringen. Ny kostnadsramme ble vedtatt i februar 2020. 

Stor idrettshall

Prosjektleder Samir Sahman og anleggsleder Kenneth Pettersen tar på seg plastsokker og viser vei inn i flerbrukshallen, som er et av skolens flunkende nye bygg. Det blå banedekket har ennå ikke blitt merket opp, men størrelsen oppfyller de internasjonale kravene til å avvikle basketkamper. 

– Hallen er sprengt inn i fjellet. Vi har skutt åtte meter ned i fjellet på et areal som måler 40 ganger 50 meter. Det ble noen lastebillass, sier Pettersen. 

– Så ble ytterveggene støpt. De er 8,60 meter høye. Over taket her er det fagverksdragere i stål. De bærer to etasjer pluss takkonstruksjonen, fortsetter han. 

Tribunene kom fra Spania, og leverandøren måtte sende montører for å få dem opp – midt under pandemien. 

– Det er mange detaljer og mye som er spesiallagd, oppsummerer Samir Sahman. 

Gjennomtenkte løsninger

Over idrettshallen er det to etasjer med klasserom. De store fagverksdragerne er kledt inn og er med på å gi bygget særpreg. Der dragerne krysser vindusflatene, er lister og utforinger spesialtilpasset. 

Det andre nybygget huser administrasjon, kontorer og musikkrom/aula. Lærernes pauserom har stor takhøyde, store vindusflater og delikat kjøkken.  

Musikkrommet har industriparkett med vokset eik og spesielle bølgende paneler på veggene. Utformingen skal bidra til å gi rommet god akustikk.  

– Et fantastisk prosjekt

Per Magne Betten i Nordre Follo kommune sier samarbeidet med AF Bygg Østfold har vært godt og konstruktivt. 

– Vi vil spesielt fremheve det gode samarbeidet med AF i den perioden vi jobbet fram et revidert forprosjekt for de gamle byggene høsten 2019. Her ble det hentet inn ekspertise på 100 år gammelt mur- og pussarbeide og gode statikere for blant annet å dokumentere stabilitet av byggene, sier Betten. 

Prosjektet har for øvrig hatt alle de utfordringer som et stort byggeprosjekt kan ha, mener han: 

  • område med blåleiere som måtte kalkstabiliseres 
  • spunting hvor man mente det var fjell 
  • nye høyder på offentlig vei som ikke stemte med utomhusplanen 
  • reguleringsbestemmelser på maks gesimshøyde, - hovedføringer ventilasjon må legges på tak 
  • Og en kuriositet – kampen med duene. 

– Videre har det vært ukentlige utfordringer. Og det lever vi med, for det blir til slutt, ser vi, et fantastisk prosjekt, inne og ute, oppsummerer Betten. 

– Noe å være stolt av

Samir Sahman synes det er rart å rusle rundt på den nesten ferdige skolen.  

– Jeg var her på tilbudsbefaringen og ser alt arbeidet som er lagt ned i prosjektet. Jeg synes byggene er blitt kjempefine og noe å være stolt av.