Hopp til hovedinnhold
Anlegg, Karriere

Odin (20) jobber på AFs største prosjekt noensinne

Boring og sprenging

– Det er gøy at det skjer mye, og det er gøy å lære noe nytt. Og så er det artig å sprenge, sier Odin.  

Fra før av har han fagbrev som maskinfører. Nå er han lærling i fjell- og bergverksfaget og jobber i tunnelene som drives fra anleggsområdet ved Stubberud i Oslo. Denne torsdagen i oktober står han i kurven foran boreriggen og jobber med å montere staver til sementbasert injeksjon.  

Borehullene går 27 meter inn i berget. Gjennom injeksjonsstavene pumpes det inn en sementbasert masse under høyt trykk. Når massen har herdet, bidrar det til å hindre at vann renner inn i tunnelen og det stabiliserer også bergmassen før man skyter neste salve. Hver salve sprenger ut omkring fem løpemeter berg. Det er mye berg som skal tas ut.  

– I tillegg til tunnelene er det fire store berghaller, to rentvannsbassenger, en pumpestasjon og en ventilasjonsstasjon, oppsummerer Sigurd Ramnefjell. Han er JV AF Ghellas prosjektleder for Entreprise 6: Rentvannstunnel i Prosjekt Ny Vannforsyning Oslo. 

– Alt dette skal dere sprenge ut i berg? 

– Ja. Det er et komplett nøkkelferdig prosjekt vi skal levere. Alt av elektro, alt av ventilasjon, betong, adgangskontroll, rubbel og bit. 

Oslo kommune er byggherre, og arbeidene utføres i et arbeidsfellesskap (joint venture) mellom AF Gruppen og italienske Ghella. Kontraktssummen på 8,75 milliarder kroner gjør dette til den største kontrakten AF Gruppen har inngått noensinne. 

TBM

Hovedriggen ligger på Stubberud, like bak Alnasenteret og med E6 som nærmeste nabo. Tunnelåpningen er godt synlig for alle som kjører forbi. Her skal det først drives en kilometer tunnel med boring og sprenging. Så skal det sprenges ut en berghall hvor en tunnelboremaskin (TBM) skal monteres. 

– Om 10-11 måneder vil vi motta TBM-en i deler. Så setter vi den sammen i berghallen og begynner å drive vestover mot Huseby rundt årsskiftet 2023/2024, forklarer Ramnefjell.  

– TBM-en er et monster på over 200 meter og cirka 2000 tonn. I prinsippet er det en stor drill med en diameter på sju meter. Den skal gå herfra og 11 kilometer mot Huseby. På den andre siden er det en demonteringshall. Borhodet får du ikke trukket tilbake gjennom tunnelen, så maskinen må demonteres der den kommer ut, forteller prosjektlederen. 

Tunnelen blir kledt med betongelementer. Deretter skal tunnelen utstyres med vannrør og andre komponenter som er nødvendig for å gi byen en fullverdig reservevannforsyning. 

– De største rørene er to meter i diameter. Du får ikke noe forhold til det før du står inne i et slikt rør og tenker at her skal det stå vann med trykk på, sier Ramnefjell. 

Vann fra Lier

Rentvannstunnelen er del av Oslo kommunes prosjekt for å etablere en reservevannforsyning i hovedstaden. 90 prosent av byens drikkevann kommer i dag fra Maridalsvannet. En svikt i forsyningen kan få alvorlige konsekvenser, og per i dag finnes det ingen reservevannkilde som kan sørge for drikkevann til hele befolkningen. 

Den nye vannforsyningen henter vannet fra Holsfjorden i Lier kommune, vest for Oslo. En 19 kilometer lang råvannstunnel fra Holsfjorden skal ende opp på Huseby vest i Oslo. Skanska er i ferd med å drive råvannstunnelen. 

På Huseby skal vannet renses i et nytt underjordisk vannbehandlingsanlegg. AF Gruppen er innstilt som entreprenør på dette prosjektet. 

Fra Huseby skal det rene vannet sendes østover under byen via et rørsystem i de nye tunnelene som JV AF Ghella nå er i ferd med å drive. Drikkevannet ender blant annet opp i to kjempestore beredskapsbassenger under bakken i nærheten av Lutvann. Underveis vil de nye vannrørene bli knyttet til eksisterende rør på ulike lokasjoner i byen. 

Fra Oset ved Maridalsvannet drives en annen tunnel hvor det også skal fraktes drikkevann. Denne tunnelen er en erstatning for den eksisterende Grefsentunnelen. Tunnelen blir 3,5 kilometer lang og kobles til den nye TBM-tunnelen ved Sinsen. Totalt skal det tas ut cirka 1,1 millioner faste kubikkmeter med tunnelmasser. Ny reservevannforsyning skal stå klar 1. januar 2028. 

JV-AF-Ghella-bygger-ny-rentvannsforsyning-i-Oslo-AF-13188.PNG

Påvirkes av verdenssituasjonen

God planlegging og godt samarbeid er avgjørende for å lykkes med kjempeprosjektet. Staben omfatter personell fra Ghella og AF Gruppen. Arbeidsspråket er engelsk. Mye arbeid er lagt ned i å forstå hverandre kulturelt og forretningsmessig. 

Logistikkmessig er det et enormt puslespill som må gå opp. Ett av mange eksempler er tunnelboremaskinen. Svært få produsenter kan levere en slik maskin, og byggetiden er lang. Samtidig har krigen i Ukraina ført til knapphet på stål og andre varer. 

– Å sette i gang det største og mest komplekse prosjektet knyttet til ny vannforsyning i en tid med krig og hvor det nettopp har vært pandemi, det er ikke enkelt. Prisene stiger og det er knapphet på varer. Man må ta grep veldig tidlig for å sikre seg en rettidig overlevering i den andre enden. Det trengs mange innsatsfaktorer og komponenter for å levere et nøkkelferdig prosjekt. Blant annet har mange av stålkomponentene sin opprinnelse i Ukraina, i tillegg til at mange andre leveranser kommer fra andre deler av Europa, sier Ramnefjell. 

Det er mye å holde kontroll på, men prosjektlederen ser tross alt ganske rolig ut mens han rusler rundt på brakkeriggen og snakker med folk. 

– Vi er der vi vil være. Vi har kommet godt ut av startblokkene, og det er jeg stolt av. Alle som jobber på prosjektet fortjener honnør for det.