Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Bygger leiligheter med batterier

Sparer med app

Solenergi, bergvarme og fjernvarme brukes som energikilder i de fire boligblokkene som bygges i Järfälla like nord for Stockholm. Batteripakker i husene lades av overskuddsenergi fra solcellene og brukes når det er behov for å ta ut mye effekt. Kunstig intelligens sørger for å utnytte energien så smart som mulig. 

Beboerne oppmuntres til å senke klimaavtraykket gjennom en nyutviklet app. Appen veileder brukerne innen klimasmart transport, avfallssortering, matinnkjøp og andre ting.  

– Når vi bygger, har vi selvsagt fullt fokus på å skape forutsetninger for energieffektiv drift, sier Thomas Norr, prosjektsjef for utbygger Tornet. 

– Men om vi skal kunne optimere leilighetenes energiforbruk, holder det ikke å ha kontroll på teknikken. Vi må involvere beboerne også. Derfor bruker vi mye ressurser på dette i Tallbohov, forklarer Norr. 

I appen kan beboerne i sanntid se eget forbruk av strøm, varmtvann og oppvarming. Dermed kan de også få umiddelbar tilbakemelding på resultatet om de endrer forbruket. 

– Appen gjør det enkelt og morsomt for dem å spare energi. Den som minsker forbruket senker dessuten kostnadene, og appen blir dermed et svært pedagogisk og positivt styringsinstrument som gjør det tydelig hvor lønnsomt det kan være for beboerne å spare, sier Norr. 

Sammensveiset gjeng

HMB Construction, et selskap i AF Gruppen, bygger boligene. Selv om Electric Village er et utstillingsvindu for klimasmarte løsninger, er det lite som skiller byggeprosessen fra andre boligprosjekter. Plassjef Johan Hedbom kaller det et typisk HMB-prosjekt. 

– Vi har erfarne folk på jobb som har gjort dette før. Det funker bra, sier Hedbom. 

Fra kontoret på brakkeriggen styrer han arbeidet på byggeplassen. På det meste jobbet 80 personer på prosjektet. I januar 2023 var åtte snekkere pluss byggeledelsen igjen. Alle er HMB-ansatte med lang erfaring. Det er en stor fordel, mener snekker og verneombud Peter Lunder. 

– Det er kjempeviktig at man fungerer sammen. Vi har jobbet sammen i mange år, så vi kjenner hverandre inn og ut, sier Peter Lunder. 

Han har 29 års fartstid fra HMB. Rollen som verneombud på byggeplassen innebærer at han sørger for at hensynet til arbeidernes sikkerhet og helse ivaretas. 

– Man passer på at alt er bra. Det synes jeg er interessant, sier Lunder. 

Hyggelige omgivelser

Electric Village består av fire boligblokker med til sammen 180 leiligheter. To større blokker er bygget på den andre siden av gårdstunet. Disse blokkene inngår også i HMBs entrepreprise, men er ikke del av Electric Village-konseptet. Tre av byggene var ferdige i januar 2023.  

Rundt de nybygde boligene er det lagt stor vekt på å bevare naturen. Det kuperte området har hyggelige gangveier og parker som blir et naturlig miljø å omgås i for beboere, skoleklasser og barnehager. 

I kjelleren på den ene blokken summer det lavt fra elektriske pumper. Her ligger sentralen som distribuerer varmt vann fra energibrønnene til de fire blokkene. Vannet brukes både til oppvarming av leilighetene og til tappevann. Systemet er også koblet til fjernvarmeanlegget som en backup. 

Den ene enden av rommet er en glassvegg mot et undervisningsrom. Her er det lagt til rette for besøk av skoleklasser og andre som ønsker å lære om energisystemet på Electric Village. 

Teamarbeid

Inne i en av leilighetene i øverste etasje står kjøkkeninnredning og venter på å bli montert. Fra balkongen ser man taket på nabobygget, der solceller og hybridpaneler sørger for å produsere både elektrisk kraft og varmtvann. Assisterende prosjektleder Kajsa Gullbrandsson sjekker at alt ser bra ut. 

– Min jobb handler mye om prosjektering og å sørge for at informasjon kommer ut. Vi har prosjektledermøter med alle underentreprenører. Så har vi mye kontakt med de som jobber her for å støtte dem og sørge for at informasjonsflyten går bra. 

– Hvor viktig er det at man jobber sammen som et team på et slikt prosjekt? 

– Det er kjempeviktig. Det handler om å yte nok støtte, men samtidig slippe opp for at folk med ulike ansvarsområder kan vokse som individer. Det er både og, sier Gullbrandsson.