Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Setter ombruk i system

Én centimeter feil

– Vinduer går det mye av. Toaletter er det ganske god omsetning på, og utomhusmaterialer som brostein og kantstein går greit. Ellers selger vi mye treverk og finerplater, forteller Martin Solfjeld Eid, daglig leder i Ombygg. 

Han serverer kaffe inne på spisebrakka, som selvsagt er prosjektert og bygget av ombrukte materialer. Brakka har ti verandadører, som fungerer både som vinduer, ventilasjon og rømningsvei. 

– Hvorfor er det så mange dører i brakka? 

– Dette er et typisk tilfelle av feilproduksjon eller feilprosjektering, hvor dørenes lysåpning var én centimeter for smal til å tilfredsstille kravene til universell utforming. 
Den ene centimeteren gjorde at dørene ikke kunne brukes i prosjektet der de var tiltenkt. 

– Er dette en typisk leveranse? 

– En andel av det vi får inn, er feilbestillinger eller varer som er feilprosjektert og som må plukkes ut kort tid etter at det er montert. Dessuten er det rest og overskudd fra prosjekter, sier Eid. 

Bra for klimaet

De fleste varene er brukt, men rundt 20 prosent er nye overskuddsvarer. Varene legges ut på Ombyggs nettbutikk. Her kan både private og profesjonelle aktører handle.  

AF Gruppen har en konsernavtale med Ombygg. Konsernavtalen skal gjøre det lettere for prosjektene i AF å bruke Ombygg sitt telt til å mellomlagre, donere eller videreselge produkter som er egnet for ombruk, eller kjøpe slike varer. 

– Ombruk er det nest beste tiltaket for å redusere klimautslipp. Det eneste som er bedre, er å la ting stå, sier Anastasia Wraa, miljøsjef i AF Gruppen. 

– Når man benytter ombrukte produkter i et nytt prosjekt, så unngår man alle produksjonsrelaterte klimagassutslipp, som vanligvis er de største. Når man sørger for at de produktene man ikke trenger blir ombrukt, så reduserer man utslipp og utgifter knyttet til avfallshåndtering, fortsetter hun. 

Martin Solfjeld Eid viser rundt på anlegget og stopper ved et stort parti belegningsstein. Asak-steinen ble feilbestilt til prosjektet Furuset Hageby. To måneder senere ble de 40 pallene med stein kjøpt av et annet AF-prosjekt, Construction City. 

 

Upcycling

Inne i teltet finnes alt fra ventilasjonsaggregater til toaletter, kjøkkeninnredning og elektriske artikler. Ved den ene veggen står et stort antall vinduer. 

– Vi fikk inn 260 vinduer uten karm fra Ettermarkedsavdelingen i AF Bygg Oslo. De var montert i et boligprosjekt, men det viste seg at vinduene ikke beskyttet godt nok mot støy fra jernbanen som går like ved boligene. Nå jobber vi med å skaffe karmer så de kan selges som komplette vinduer. Vi har allerede en kjøper, forteller Eid. 

Stig Ekrem, ettermarkedssjef i AF Bygg Oslo, er glad for tjenesten Ombygg tilbyr. 

– Vi synes det er ille at brukbare produkter blir kastet, sier han.  

Da fem store ventilasjonsaggregater måtte skiftes i et AF Bygg Oslo-prosjekt, ble de hentet av folk fra Ombygg. Ombygg deler salgssummen med entreprenøren, og slik får AF også dekket noe av kostnadene for å skifte aggregatene. 

Ved å utstyre vinduer med karmer før de selges, forbedres produktene før de selges på nytt. Denne typen ombruk kalles upcycling. Likevel skal kunden spare penger på å handle ombruksvarer kontra å handle nytt. 

– Vi prøver å ligge på cirka 50 prosent av det en privatkunde klarer å google seg fram til av pris på et produkt. Det skal være røverkjøp, alt du finner her, smiler Ombygg-sjefen.