Hopp til hovedinnhold

ENØK- og investeringstiltak på Lilleborg helsehus

AF Energi utfører ENØK- og investeringstiltak på Lilleborg helsehus i Oslo.

Prosjektstatus

   Sep 2017
   Feb 2018

   Satsning på klima og energi

   Reduksjon av energiforbruk i bygg er et av satsningsområdene i klima- og energistrategien for Oslo kommune. I den forbindelse utførte AF Energi et prosjekt på Lilleborg helsehus.

    AF Gruppen

    Dynekilgata 20

    ENØK og investering

    Tiltakene som gjennomføres på Lilleborg helsehus skal bidra til å redusere energiforbruket og optimalisere drift av VVS-anleggene. Blant annet skiftet vi ventilasjonsaggregat og belysning, vi satt inn varmepumpe for å varme opp ventilasjon og skiftet legionellaanlegg.

    Investeringstiltakene var en kombinasjon oppgradering av korridorer, beboerrom og utskfting av vinduer. Alle tiltakene ble gjennomført mens helsehuset av i drift.

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: Energieffektivisering
    Rådgiver: Norconsult
    Kunde: Omsorgsbygg
    Entrepriseform: Totalentreprise
    Entreprenør: