Hopp til hovedinnhold

Follum fabrikker

Den tidligere papirfabrikken ved Follum utenfor Hønefoss ble lagt ned våren 2012. AF fikk jobben med å rive de gamle produksjonslokalene.

Prosjektstatus

   Dec 2012
   Sep 2014

   Om prosjektet

   Stålbjelker ble smeltet og gjenoppstod som Jøtul-ovner. Betong fra bygningsmassen ble knust og bruk til fyllmasse på den samme tomten. Flere av de gamle fabrikkmaskinene ble flyttet og tatt i bruk andre steder i verden. Lite gikk tapt da AF Decom jevnet det enorme 140 år gamle fabrikkområdet ved Hønefoss med jorden.

   • MNOK 50

    Kontraktssum

   • 150 000

    tonn betong

   AF Gruppen

   Follum Fabrikker, Hønefoss, Norge

   Rivemetode

   I første fase av prosjektet ble maskiner og komponenter som kunne gjenbrukes hentet ut av bygningene og solgt. Samtidig ble planlegging, miljøkartlegging og nødvendig søknadsarbeid gjennomført for rive- og gjenvinningsarbeidene.

   I fase to ble bygningene manuelt sanert for helse- og miljøfarlig avfall. PCB-vinduer og forurenset takpapp var noe av avfallet som ble transportert til eksterne godkjent mottak for avfallshåndtering sammen med resterende fraksjoner med forurensning. 

   I den tredje og siste fasen av prosjektet ble bygningsmassene revet og sortert av rivemaskiner med en egenvekt på inntil 130 tonn.

   Sirkulær økonomi

   Store mengder med ren og jomfruelig betong gjorde at store deler av den tyngre bygningsmassen kunne kjøres gjennom et knuseverk og benyttes til utfyllingsformål på tomten etter at den var renset for armering. Totalt 15 000 tonn ble gjenvunnet. En kilo gammel armering tilsvarer en kilo ny armering. Kvaliteten svekkes ikke av gjenvinningen.

   Fabrikkmaskiner og komponenter som ikke ble solgt, samt annet stål og metall, ble klippet opp og sortert i fraksjoner for å bevare verdiene i avfallet på en best mulig måte.  

   Å tenke miljiø, gjenvinning og sortering i alt rivearbeid vi utfører er en naturlig del av jobben - det er en innkjørt tankegang.
   Prosjektleder Sindre Johansen
   • 100 000 m2

    med industrilokaler ble revet

   • AF Decom riving av betongkonstruksjon
    Betongen tygges med maskiner som også sorterer bort armering og annet avfall.
   • Sammen om gjenvinning
    Stefefn Mørtvedt fra byggherren Treklyngen, prosjektleder Sindre Johansen og miljøgeolog Eva Therese Semb fra AF mener at et godt samarbeid er viktig for å oppnå gode gjenvinningsresultater.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Riving
   Forretningsenhet: AF Decom AS
   Kunde: Treklyngen AS
   Entrepriseform: Totalentreprise