Hopp til hovedinnhold
Slik jobber vi med mangfold i AF

Slik jobber vi med mangfold i AF

  Teater, forskning, opplæring og kampanjer. Våre ansatte og samarbeidspartnere møter vår mangfoldsatsing både gjennom kultur og systemer. Å bli kåret av Financial Times som et av Europas beste selskaper innen mangfoldsarbeid er en hyggelig anerkjennelse av arbeidet som pågår.

  Se liste over 10 utvalgte mangfoldsaktiviteter i AF lenger ned i artikkelen.

  Undersøkelsen «Diversity Leaders 2022» er gjennomført av selskapet Statista på oppdrag fra Financial Times. 850 selskaper er rangert i undersøkelsen. AF Gruppen kaprer 3. plassen innen bransjen ‘Construction’ bak østeriske Swietelsky og finske SRV og havner på 154. plass totalt. Av de norske selskapene som er rangert, tar AF Gruppen en 3. plass, bak DNB (7. totalt) og Nordic Choice (42. totalt).

  – I AF har vi en ambisjon om å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver, og vi jobber langsiktig med tiltak som skal øke kvinneandelen og mangfoldet i konsernet, samt sikre like karrieremuligheter og trivsel for alle, sier konsernsjef Amund Tøftum som synes kåringen er en stor anerkjennelse. Spesielt verdifullt synes han det er at de ansatte selv har gitt arbeidsgiveren karakter og ikke en jury. – Det forteller at innsatsen vi legger ned for å gjøre AF til en enda mer inkluderende arbeidsplass gir resultater, sier konsernsjef Amund Tøftum. 

  Tøftum understreker samtidig at AF Gruppen ikke er i mål med arbeidet. AF som resten av bransjen har en lav kvinneandel og det må jobbes systematisk for å gjøre bransjen mer attraktiv for alle.

  -          En del av dette arbeidet gjøres internt i AF gjennom prosjektet De beste folka, men vi er også en del av mangfoldsnettverket Diversitas og deltar i viktig forskningsarbeid for likestilling i arbeidslivet utført av CORE – Senter for likestillingsforskning.      

  10 tiltak i AF Gruppens mangfoldsatsing
   
  1.      Første møte med AF
  Om du kommer inn på et prosjekt som nyansatt eller som underentreprenør, så vil du møte tydelige forventninger og krav til en inkluderende kultur gjennom oppstartskurs i prosjektet eller introduksjonskurs ved hovedkontoret.  Også i selve ansettelsesprosessen har AF prosedyrer som skal stimulere til å se etter mangfold og hindre ubevisst diskriminering.
   
  2.      Like mye verdt
  Plakater i brakkene, film på infoskjermer og TEAMS-bakgrunner har samme budskap: Her er alle like mye verdt. Materiellet skal tydeliggjøre vår nulltoleranse for trakassering og oppfordring til å varsle hvis man opplever noe som ikke er greit. Plakatene finnes på flere språk og bestilles enkelt i nettbutikken. Se kampanjen her

  3.      Ta praten!
  Alle ledere og medarbeidere blir varslet gjennom personalsystemet når det er tid for medarbeiderutviklingssamtale. Det tilbys også trening i samtalen, som selvsagt ikke erstatter daglig ledelse, men er en fin arena for å følge opp utviklingsplaner. Gjennom undersøkelser har AF avdekket at tiden rundt småbarnspermisjon kan være utfordrende både for kvinner og menn. Vi har sørget for å sette permisjonssamtalen i system slik at forventninger til tiden under og etter permisjonen blir avklart mellom den ansatte og leder.  Se video nederst i artikkelen. 

  4.      Ta tempen!
  For å sette inn riktige tiltak, må status og utvikling måles og analyseres.  Medarbeidernes stemmer kommer blant annet til utrykk gjennom medarbeidertilfredshetsundersøkelsen som gjennomføres annet hvert år og som har egen seksjon for mangfold. Sammen med blant annet måling av helse, karriereutvikling på ulike nivåer og undersøkelse blant de som slutter i AF, har vi flere verktøy som kan bidra til rette og spisse tiltak.  I tråd med aktivitets-og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere utarbeides en årlig rapport. Se rapporten her.   

  5.      Dialogteater og lederkurs i AF
  Mangfold er en del av alle lederkurs i AF Gruppen og har ulike moduler tilpasset hvor lederen er i karriereløpet. Kursene baserer seg i stor grad på gruppediskusjoner og dilemmatrening. I tillegg har AF Gruppen større ledersamlinger hvor De beste folka og mangfoldsatsingen er på programmet. I 2019 gjennomførte vi et dialogteater for 600 ledere i AF hvor ubevisst diskriminering var tematikken.  Se opptak av dialogteateret nederst i artikkelen. 

  6.      Diversitas- webinarene gir økt kunnskap
  Bransjens mangfoldnettverk Diversitas ble grunnlagt i 2019 fordi bransjen står overfor felles utfordringer. AF var en av grunnleggerne, sitter i styret og har vært vertskap for webinarer som skal øke kunnskap om mangfold i arbeidslivet. Her deler utvalgte ansatte og bedrifter sin erfaring og organisasjoner som Rosa kompetanse og Big Enough Global har gitt innsikt og verktøy for å være mer inkluderende.  Webinarene er åpne for alle. Mer om Diversitas her.
   
  7.      Nybrottarbeid innen likestillingsforskning
  AF har siden 2018 samarbeidet med #HunSpanderer/Equality Check og har deltatt i et treårig forskningsprosjekt sammen med ni andre større norske selskaper for å finne ut hvilke tiltak som bidrar til jevnere kjønnsbalanse i en virksomhet. Prosjektet har vært utført av CORE -Senter for Likestillingsforskning ved Institutt for Samfunnsforskning og har bestått av datainnsamling (2018-2021) spørreundersøkelse med bias-eksperiment (2021) og dybdeintervjuer (2021). Hovedstudien er utført på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet og offentliggjøres i februar 2022. 

  8.      Inspirere studenter gjennom «Min arbeidsdag»
  AF jobber tett med høyskoler og universiteter for å rekruttere nysgjerrige og dyktige studenter til en karriere i AF Gruppen. En høyskoleturne hvor unge ambassadører i AF forteller om sin arbeidshverdag gjennomføres to ganger i året. Studentene kan også bli med unge kvinner og menn i AF ut på byggeplassen gjennom videoer som viser ulike karrieremuligheter. Ingeniørstudenter har gjennom Universum rangert AF som bransjens mest attraktive arbeidsgiver de siste årene.   Se videoer her.  

  9.      PRIM – Besøkssenter for ungdomskoleelever
  Målet med PRIM (Prosjekt for rekruttering, inkludering og mangfold) er å rekruttere flere unge – og særlig unge jenter – til å velge bygg- og anleggsfag på videregående skole. Et besøkssenter på Nye Tøyenbadet, som AF Gruppen bygger, skal gi elever i 9. og 10. trinn i Osloskolen innblikk i hverdagen på en byggeplass. PRIM er et initiativ fra Oslobygg KF i samarbeid med BNL og Utdanningsetaten i Oslo. AF og flere entreprenører stiller med rollemodeller - unge kvinnelige lærlinger og fagarbeidere – som forteller om sitt utdanningsvalg.  Se video fra åpningen nederst i artikkelen.

  10.  Varslingsrutiner og varslingsutvalg
  AF oppfordrer ansatte og samarbeidspartnere til å varsle om kritikkverdige forhold. Det kan varsles til leder, linjeledelse eller via et varslingsutvalg hvor man har anledning til å være anonym. Det er viktig å sørge for trygghet og senke terskelen for å varsle. På afgruppen.no/varsling finnes informasjon om varslingsrutiner og behandling av varsler. AF tilbyr også ansatte kurs i varsling.

  Det er viktig å avklare forventninger til permisjonstiden og tiden etter. I AF har vi satt samtaler rundt foreldrepermisjon i system.