I tillegg til å være entreprenør har AF Energi har et sterkt prosjekterings- og rådgivningsmiljø innen energiløsninger og tekniske systemer. Som både entreprenør og rådgiver har vi ofte et konkurransefortrinn da vi kan gi våre kunder større trygghet rundt kalkyler, prosjektere løsninger tilpasset gjennomføring og prefabrikasjon, og ikke minst videreføre HMS tiltak fra prosjektering til gjennomføring.

 

Med energi som fellesnevner har vi et bredt tjenestespekter; alt fra mindre serviceoppdrag til entrepriser på mange hundre millioner, totalentrepriser og utførelsesentrepriser. Av større pågående oppdrag kan vi blant nevne Radiumhospitalet, Nytt sykehus Drammen, Livsvitenskapsbygget og energisentralen på Construction City. Videre har vi mange mindre prosjekter innenfor energieffektivisering og opplever en sterk økning i antall henvendelser.

 

Når vi er på utkikk etter flere en ny prosjektleder vektlegges blant annet lederegenskaper, relevant prosjekterfaring og forretningsforståelse. En annen forutsetning er at du i likhet med oss, også har et kompromissløst forhold til sikkerhet og etikk. Du vil bli en del av et fremoverlent og ungt miljø som ikke er redde for å utfordre bransjen med å tenke nytt.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinering og oppfølging mot rådgivere, kunder og samarbeidspartnere
 • Oppfølging og motivering av prosjektteam (ikke personalansvar)
 • Prosjektstyring og fremdriftsplanlegging
 • Kontraktsoppfølging, økonomi og innkjøp

 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra prosjektsledelse av tekniske fag i større byggeprosjekter, både i planleggings- og gjennomføringsfasen
 • Bachelor eller Master med relevant arbeidserfaring i minimum 3-5 år
 • Økonomiforståelse
 • LEAN og VDC kompetanse er ønskelig

 

Personlige egenskaper:

 • Du handler på eget initiativ og får ting til å skje
 • Du evner å påvirke andre, og dette vises ved at du får gjennomslag for ideer og planer
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, samt støtter andre for å nå teamets mål
 • Gode, motiverende lederegenskaper