Kan du se for deg en jobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjektene i Norge og Sverige. Nå trenger vi nyutdannede ingeniør- og fagskolestudenter som deler våre verdier og vil være med å skape resultater for AF. Vi trenger deg som er nysgjerrig, sulten på å lære, og klar for store utfordringer. Du trives med samarbeid og kan bidra både faglig og sosialt.

Vi ansetter hvert år en rekke nyutdannede, og vi har god erfaring med å la nyutdannede utvikle seg gjennom tidlig ansvar og krevende oppgaver. Vi tilbyr ansvar og tillit, og venter engasjement og gode løsninger tilbake. I AF utvikles du gjennom en spennende og utfordrende arbeidshverdag, samt gjennom kursing og opplæring i vårt eget AF Akademi.

 

Spennende arbeidsoppgaver
For deg som nyutdannet får du muligheten til å bryne deg på mange ulike fag, roller og oppgaver. Du vil både få brukt kunnskapen du har med deg fra studiet, og tilegne deg ny kompetanse gjennom nye arbeids- og ansvarsområder.

Typiske arbeidsoppgaver for en nyutdannet kan være: 

  • Oppfølging av underentreprenører og leverandører
  • Kontraktsarbeid
  • BIM
  • Stikning og mengdeberegning
  • Driftsplanlegging
  • Risikostyring
  • Kvalitetsstyring
  • HMS
  • Arbeidsledelse

Nysgjerrig på arbeidshverdagen i AF Anlegg? Sjekk ut AF Gruppens Instagram, eller AF Gruppen på YouTube.

Vi har prosjekter spredt utover i Norge og i Sverige, så du kan være bosatt hvor som helst i landet, men du må være motivert til å ukependle og være til stede i prosjekt. Normal arbeidstidsordning ved ukependling er mandag-torsdag, med fri fredag-søndag. Vi har også arbeidstidsordninger på 7/7 og 14/14, avhengig av hvilken rolle du vil få. AF dekker reiseutgifter og sørger for kvarter ved alle våre prosjekter. Det er en forutsetning at du har førerkort klasse B. 

Ta gjerne kontakt med oss på stand om vi kommer på besøk til ditt studiested dette skoleåret. Du finner en oversikt over våre planlagte skolebesøk på vår hjemmeside

 

I søknadsskjemaet ber vi deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av din bakgrunn og kompetanse. Husk å legge ved karakterutskrift og vitnemål.

Søknadsfrist: 12. november 2023

 

Om AF Anlegg
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering og tunnel. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.