AF Offshore Decoms fremste styrke er evnen til å lede og gjennomføre store prosjekter. Vi prosjekterer, løfter, flytter og river noen av verdens største strukturer. De siste ti årene har vi, sammen med våre partnere, prosjektert, forberedt, løftet, flyttet og resirkulert en mengde utrangerte offshorekonstrukturer med en totalvekt på over 300 000t. Vi jobber i et voksende internasjonalt marked med sterk konkurranse og er derfor avhengig av å kontinuerlig forbedre våre metoder. Til dette trenger vi enda flere kloke hoder med en god dose pågangsmot!

Vi kan vise til meget gode resultater og systemer innen HMS-området. Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste ressurser for at vi skal nå våre mål. AF Offshore Decom har lang erfaring og gode referanseprosjekter. I tillegg besitter AF Offshore Decom en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur. Vi er stolte av vår kompetanse som har ført oss til Nordsjøen og oppbyggingen av AF Miljøbase Vats til verdens mest moderne mottaksanlegg for utrangerte offshoreinstallasjoner.

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå etter flere nysgjerrige og nyutdannede ingeniører.

Arbeidsoppgaver:

  • Planlegge fjerningsoperasjoner
  • Utarbeide arbeidsbeskrivelser, jobbpakker og annen dokumentasjon
  • Definere utstyrsbehov og følge opp innkjøpsprosessen
  • 3D modellering av strukturer og utstyr
  • Utføre noe beregninger, hovedsakelig relatert til arbeidsbeskrivelser, mindre løft, løftepunkter, rivningssekvenser og design av utstyr
  • Utvikling og design av utstyr spesifikt for prosjektet
  • Følge opp de planlagte operasjonene både offshore og onshore


Kvalifikasjoner:

  • Ingeniør / Sivilingeniør, fortrinnsvis med fagretning innenfor Marin, Maskin, Bygg eller tilsvarende
  • God kompetanse på grunnleggende statikk og fasthetslære
  • God tegningsforståelse og interesse for 3D modellering

I tillegg er det en fordel med noe erfaring/kunnskap/interesse innen praktiske fag.

Vi søker deg som er strukturert, som ser muligheter i stedet for begrensninger, tar ansvar, er endringsvillig og har gode engelsk kunnskaper skriftlig og muntlig. Vi tror du kjennetegnes ved et høyt aktivitetsnivå og gode samarbeidsevner, og at du er direkte, kreativ, pågående og har gjennomslagskraft.

AF Offshore Decom tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. I AF Gruppen vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften.

Søknadsfrist: 12. november 2023