Målselv Maskin & Transport AS ble etablert i 1967 og er etablert med ledelse, adm og verksted på Rossvoll. Vi er blant landsdelens største og landets mest lønnsomme og solide maskinentreprenører. Vi er en del av AF-gruppen og omsetter for ca. 250 MNOK. Vi planlegger og utfører arbeider innen privat og offentlig infrastruktur som vei, vann og avløp, fjernvarme, el-kraft, masseforflytting, sprengning, knusing, flom- og skredsikring, industrianlegg kraftanlegg, militære treningsanlegg, og øvrige grunn- og utomhusarbeider av en viss størrelse. Vi utfører anlegg i regionen Troms og Nordre Nordland, med hovedfokus på Midt-Troms.

Vi er nå inne i et generasjonsskifte hvor flere av våre dyktige og mest trofaste medarbeidere går over i pensjonistenes rekker. Vi er offensive til tross for et utfordrende marked og har en tydelig ambisjon og klar strategi for å opprettholde vår sterke markedsposisjon i all overskuelig fremtid!

Nå skal vi styrke selskapet med flere engasjerte og dyktige medarbeidere og er nå på jakt etter Bergsprenger.

Alle som arbeider i Målselv Maskin & Transport AS har stå på vilje, førerkort minimum kl B/BE, er praktisk anlagt. Vi tar godt vare på maskiner og utstyr, liker fysisk arbeid og trives godt med å jobbe sammen med andre. Vi er opptatt av HMS, er kvalitetsbevisste og ser verdien av å dokumentere arbeidene.

Vi ser etter følgende:

Bergsprenger (maskin m/bortårn:

  • Bergsprengersertifikat, maskinførerbevis og lang erfaring

  • Fordel med ADR-bevis. Må kunne lese, forstå og følge sprengningsplan, utarbeide borplan og salveplan, utføre rensk klargjøring, boring, lading, sprengning, maskinrensk/sikring, utarbeide sprengningsrapport

Vi tilbyr deg:

Et ryddig og forutsigbart ansettelsesforhold i en solid og velrennomert bedrift. Hektiske og meningsfulle arbeidsdager og utviklende arbeidsoppgaver i både store og små prosjekter i hele regionen. Moderne maskin- og utstyrspark. Nødvendig opplæring og kursing. Godt arbeidsmiljø med flinke, hyggelige og engasjerte kolleger. Hovedsakelig 4 dagers uke. Bomuligheter om du må ukependle til våre hjemmeanlegg i Midt-Troms. Gode lønnsbetingelser og meget god bonusordning. Markedets kanskje beste pensjons- og forsikringsordninger. Privat helseforsikring og AFP-ordning. Mulighet for deltakelse i AF-gruppens aksjeprogrammer.

Vil DU være med å ta oss videre inn i fremtiden? Da ønsker vi å høre fra deg!

Les mer om Målselv Maskin og Transport 

Søknader behandles fortløpende til vi har fått ansatt så mange vi trenger.