AF Gruppen og OBOS har signert avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Skårersletta 50 Holding AS. AF Gruppen og OBOS vil eie selskapet med like eierandeler. Her skal de utvikle 250 leiligheter. 

Selskapet eier tomten Skårersletta 50 som er på drøye tolv mål og ligger langs den nye «paradegaten» i Lørenskog som om få år vil definere sentrum i kommunen. Tomten er solfylt og ligger en kort fottur fra Metrosenteret, Triaden Storsenter, foreslått fremtidig T-banestasjon og grønne rekreasjonsområder. Det er i dag et større lagerbygg og kontorbygg på eiendommen og det foreligger godkjent detaljreguleringsplan.

Overtakelse av eiendommen vil skje innen utløp av 1. kvartal 2019.

–  Vi er glade for å kunne fortsette vår tilstedeværelse som boligutvikler på Lørenskog etter flere vellykkede prosjekt i nærområdet. Vi ser frem til å kunne bidra til å skape gode hjem på Lørenskog sammen med OBOS, sier Morten Grongstad, konsernsjef AF Gruppen.