EPC-prosjektet i Folldal kommune ga 44,7 prosent energibesparelse for de seks byggene som var med i prosjektet. I tillegg til andre energitiltak var det en god anledning for Folldal til å konvertere sine anlegg til en tidsriktig løsning. Bygninger i Norge som bruker fossil olje eller parafin til oppvarming av rom, varmtvann og ventilasjon vil bli nødt til å investere i en ny løsning for oppvarming innen 1. januar 2020.

Kan gjenbruke varmesystem
– Gjennom EPC-prosjektet som AF Energi & Miljøteknikk har gjennomført for oss har vi fått en energireduksjon og samtidig fått konvertert fem fossile varmeløsninger til fornybare varmekilder. Oljekjelene som var installert er konvertert til å bruke bioolje som fyringsolje. Fordelen med denne løsningen er jo at vi kan gjenbruke det eksisterende systemet med vannbåren varme, sier Ole Håkon Flatøy, som har vært prosjektleder for prosjektet i Folldal kommune.

Det kan være vanskelig å navigere i havet av valgmuligheter, ettersom det krever kunnskap om blant annet varmebehovet, kapasitet på strømtilførelsen, investerings- og driftskostnader og hvordan dette spiller sammen.

– I Folldal har vi installert væske-vann-varmepumper som henter energi fra bergvarme som hovedkilden og satt inn elkjele og biofyring som spisslast, forteller Håkon Bakke, prosjektleder i AF Energi & Miljøteknikk.

Folldal kommune er en av de kaldeste kommunene i Norge og når temperaturene er ned mot -40 grader er det viktig at varmeløsningen fungerer som den skal. Temperaturen i berget er ganske stabilt og det er mulig å hente varme stort sett hele året uavhengig av lufttemperaturen.

Det lønner seg å tenke helhetlig
– For noen vil utfasingen av fossil oljefyr medføre en betydelig investering, og det er ofte nødvendig med tverrfaglig kompetanse for å finne de mest lønnsomme løsningene. Dette innebærer å se på bygget som helhet, kartlegge alternativer og gjøre de investeringene som vil betale seg tilbake, sier Kristin Melvik Alfstad, porteføljeleder i AF Energi & Miljøteknikk.

Ved å tenke helhetlig kan en, i tillegg til å spare energi, optimalisere de tekniske anleggene, hente ut uforløst potensial og få en oppgradering av bygget samtidig. AF Energi & Miljøteknikk tilbyr kartlegging av energi-, effekt- og klimatiltak i bygg i forbindelse med omlegging til andre energikilder. Gjennom samarbeidet med ENOVA kan man søke om støtte både til analyse og omlegging.

Les Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger her