Oppdraget omfatter to STATCOM-anlegg i Stockholm-området, og er viktige for omstillingen til fornybare energikilder.

STATCOM-anleggene er en statisk kompensator som automatisk kan regulere spenningen i nettet, og det er et behov som øker i takt med at konvensjonelle kraftverk stenges ned og erstattes av vind- og solenergi.

Kontrakten er en totalentreprise og Kanonadens del av arbeidene omfatter riving av et eksisterende anlegg, anleggsarbeid, byggearbeid og monterings- og installasjonsarbeid.

– Med denne avtalen får vi innpass i et for oss nytt og voksende marked, helt i tråd med vår strategi om å satse på energi- og kraftsiden, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med vår konsortiepartner Hitachi Energy i anbudsperioden og ser frem til prosjekterings- og byggefasen. Sammen skal vi levere en svært god totalløsning til Svenska kraftnät, uttaler Frydenlund.