Hopp til hovedinnhold
AF Miljøbase Vats i Rogaland er spesialbygd for håndtering av offshoreinstallasjoner og andre marine konstruksjoner. I tillegg til ideelle dybdeforhold, ligger fjorden godt skjermet. Området har i mer enn 30 år vært regulert til industrivirksomhet og er et ideelt utgangspunkt for virksomheten.

  • Oljeplattformer får nytt liv

    Utrangerte plattformer demonteres og kildesorteres ved AF Miljøbase Vats i Rogaland. I høst har AF fått flere kontrakter som vil gi aktivitet ved anlegget fra 2020. Miljøbasen er Europas mest moderne i sitt slag, og arbeidene her følger strenge krav til sikkerhet og miljø.

    02.10.2018

  • PFAS rapport

    AF Offshore Decoms tillatelse fra Miljødirektoratet av 8. august 2019 setter grenseverdier for ukentlig og årlige utslipp av fluorholdige stoffer (PFAS-er) på AF Miljøbase Vats. Siden PFAS ble inkludert i tillatelsen i november 2018 har PFAS-verdiene ligget under kravene.

    04.10.2019

Kontakt