Hopp til hovedinnhold
Anlegg

Store sjakter sørger for frisk luft i tunnelene

Sørger for frisk luft

Sjaktene er en viktig del av AF Gruppens leveranse på den nye motorveien E4 Förbifart Stockholm. AFs del av prosjektet omfatter bygging av cirka sju kilometer motorvei i tunnel med to parallelle løp pluss seks kilometer rampetunneler, hovedsakelig under øya Lovön. 

Tunnelene skal ventileres via sjakter som går fra tunnelløpene og opp i dagen. Totalt bygges det åtte sjakter i AF Gruppens regi, fire på den nordlige siden av Lovön og fire på sydsiden.

De nordlige sjaktene blir cirka 100 meter dype, mens de sørlige blir knapt 50 meter dype. Diameter er 9,8 meter. Sjaktenes totale lengde er cirka 570 meter. 

Tre etapper

Drivingen av sjakten foregår i tre hovedetapper. Først bores et pilothull fra bakkeplan og ned i en fjellhall ved tunnelløpet. Borestrengen har en diameter på 30 centimeter.  

Nede i fjellhallen monteres en grovkrone på borestrengen. Kronen har en diameter på tre meter. Boreprosessen starter nedenfra og resulterer i en sjakt med en diameter på tre meter. Prosessen kalles raiseboring. 

Deretter skal sjakten utvides fra tre meters diameter til nesten ti meter. Til det brukes sprengstoff. Prosessen minner mye om tunneldriving og starter ovenfra. Man borer, sprenger og laster ut stein i etapper på fem meter. Tunnelveggen sikres deretter med bolter og sprøytebetong. 

På denne måten drives 570 meter sjakt. Prosjektingeniør Håkon Sanner følger opp produksjon og dokumentasjon av arbeidet. 

– Det viktigste er HMS-aspektet. Når vi jobber på denne måten, er det potensielt en risiko for å få fallende gjenstander over seg, sier Sanner. 

Stort prosjekt

Det er selskapet Bergteamet AB som utfører jobben for AF Gruppen. De begynte å etablere seg på anlegget i november 2022. På det meste har rundt 50 medarbeidere vært engasjert i arbeidet med sjaktene. Driving av sjakter på Lovön er i særklasse det største oppdraget Bergteamet har hatt innen infrastruktur. 

E4 Förbifart Stockholm er et av Sveriges største infrastrukturprosjekter. Den nye motorveien forbinder de nordlige og sørlige delene av Stockholm. Store deler av strekningen går i tunnel. Trafikverket er byggherre, og AF Gruppen utfører en av entreprisene på prosjektet.  

I oktober 2023 ble det markert at siste salve var skutt i veitunnelen, men mye arbeid gjenstår på prosjektet. AF Gruppen leverer komplett veitunnel utenom elektriske installasjoner som lys, skilt, styringssystemer og overvåkningsanlegg, samt det siste asfaltlaget i hovedløpet. Flere store betongkonstruksjoner inngår også i kontrakten.