Hopp til hovedinnhold

Storlia kraftverk

AF Anlegg utfører anleggsarbeider for Statkraft Energi ved Storlia kraftverk i Eidfjord kommune.

Prosjektstatus

   Apr 2018
   Oct 2020

   Om prosjektet

   Storlia kraftverk bygges i fjell og er lokalisert like ved Riksveg 7 over Hardangervidda, i Eidfjord kommune, Hordaland. Kraftverket skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom elven Bjoreio og Sysenvatnet. Det er planlagt med en installasjon på 8 MW, og vil produsere om lag 30 GWh per år - tilsvarende strøm til om lag 1500 husstander. Arbeidene AF utfører for Statkraft består blant annet av driving av ca 1 100 meter med tunneler, samt kraftstasjon. Ved Bjoreio skal det etableres en dam med tilhørende inntakskonstruksjon, og sjakt og tilløpstunnel ned til stasjon. Utløpstunnelen fører vannet til den eksisterende overføringstunnelen som ligger mellom Bjoreio og Sysendemmen. AF skal utfører alle anleggstekniske arbeider i stasjon inkludert betongarbeider både i tunnel, kraftstasjon og ved inntaksdammen.

   • MNOK 94

    Kontraksum
   • 1 100

    inkl. meter tunnel

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Kraft
   Forretningsenhet: AF Anlegg
   Kunde: Statkraft Energi AS
   Entrepriseform: Hovedentreprise