Hopp til hovedinnhold

Dam Svartavatn

På Dam Svartavatn i Rogaland har AF forsterket og rehabilitert en demning fra 1927, en platedam i betong.

Prosjektstatus

   Mar 2016
   Jul 2017

   Om prosjektet

   På oppdrag fra Statkraft har AF rehabilitert og forsterket Dam Svartavatn på Røldalsfjellet. Arbeidene er blitt utført til fjells i ulendt terreng og med værmessige utfordringer.

    AF Gruppen

    Svartavatn, Norge

    Utfordrende fjellarbeider

    Dam Svartavatn ligger i Rogaland mellom Røldal og Sauda, omlag 820 meter over havet. Den gamle demningen fra 1927 måtte forsterkes for å møte dagens krav, og to år var satt av til arbeidet.

    God planlegging og stålkontroll på logistikken var fokus når så mange mennesker skulle jobbe i ulendt fjellterreng. Å få fraktet mennesker, maskiner og utstyr til fjells, var en utfordring i seg selv, og deler av området måtte planeres ut før arbeidene kunne starte for at maskinene skulle stå støtt og trygt.

    I løpet av sommeren 2016 ble vannsiden av dammen ferdigstilt med påstøpte forsterkninger på mellom 40 cm og en meter. Støttepilarer er også forsterket, og nye betongelementer er blitt støpt for å forsterke motsatt side av demningen. Nye tilleggsarbeider  dukket opp underveis, og i tillegg har prosjektet etablert en fangdam for å lede unna vann dersom det skulle bli mye nedbør.

    Vi har blant annet støpt på den eksisterende damplaten, forsterket støttepilarene og satt opp nye betongelementer. Det er en gammel og solid konstruksjon, men det dukker stadig opp utfordringer vi må ta tak i.
    Sigbjørn Skjørholm, prosjektleder

    Prosjektinformasjon

    Prosjekttype: Kraft
    Forretningsenhet: AF Anlegg

    Hva gjør AF akkurat nå?