Hopp til hovedinnhold

Rimol Miljøpark

Rimol Miljøpark i Trondheim er den første av sitt slag i Norge. Teknologien bidrar i dag med gjenvinning av inntil 80 prosent av massene som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier.

Om prosjektet

Metoden og teknologien er utviklet av AF gjennom flere år. Rensemetoden løser flere miljøutfordringer i samme prosess. Den reduserer avfallets volum og bidrar til samfunnsmessige gevinster ved å gi deponiet lenger levetid. Teknologien gjør det enklere å håndtere massene, og reduserer farene ved deponilagring.

  • Rimol Miljøpark ble nominert til innovasjonsprisen 2017

AF Gruppen

Trondheim, Norge

Deponi-revolusjon

På Rimol Miljøpark kan masser deponeres eller renses, eller begge deler. Masser som ellers måtte bli fraktet på skip rundt halve norskekysten kan nå bli resirkulert her.

Rimol Miljøpark har en stor hall som renser masser kjemisk. Massene mates først inn i et høyteknologisk renseanlegg hvor de blandes med vann og spyles under høyt trykk. Masse og vann skilles mekanisk til 7 ulike fraksjoner; storstein, strøsand, kabelsand, singel, grus, fyllmasse og reststoffet av de fineste partiklene «slurry». Flukulanter tilsettes i vannet som benyttes under renseprosessen. Dette for å nøytralisere forurensning og fjerne tungmetaller. Slurryen som blir igjen etter mekanisk rensing blir til slutt kjemisk behandlet i vår rensehall.

Rimol Miljøpark

Prosjektinformasjon

Prosjekttype: Miljøparker
Forretningsenhet: AF Decom AS