Avtalen omfatter bygging av et nytt og fremtidsrettet kaffeforedlingsanlegg i Vestby kommune, Akershus. Det nye anlegget er på 9 450 m2 med tilhørende utomhusanlegg.

Avtalen er en totalentreprise og kontraktens verdi er MNOK 250 ekskl. mva.

Arbeidene starter i januar 2018 og bygget vil stå ferdig i september 2019. Kontrakten avhenger av styregodkjenning hos Joh. Johannson Kaffe AS.

Totalentreprisen omfatter bygging av selve fabrikken, tekniske installasjoner, solcelleanlegg og utomhusanlegg. Bygget skal ha en høy miljøprofil og settes opp i massivtre og sertifiseres som Breeam Excellent.

- Vår byggvirksomhet i Østfold har jobbet systematisk med å etablere større aktivitet i Follo-regionen. Sammen med kunden ser vi fram til å realisere et spennende og moderne prosjekt med høy miljøprofil, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.