​Prosjektet omfatter barne- og ungdomsskole for 650 elever med idrettshall og uteområder. Dagens to skolebygg erstattes av en samlet og tilgjengelig skole med gode forbindelser mellom ute- og inneområdene. Samlet areal er ca. 9.250 m2 BTA.

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Nye Holen skole skal blant annet bygges som et nesten-nullenergibygg (nNEB), sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, og gjennomføres som fossilfri byggeplass.

LABs tilbud ble av kunden vurdert som best på kriteriene «kvalitet – prosjektkvalitet» og «oppgaveforståelse og gjennomføringsplan».

Kontrakten har en verdi på ca. MNOK 303 ekskl. mva.

Arbeidene skal gjennomføres fra første kvartal 2019 til andre kvartal 2021.