Kværnerhøyden er lokalisert på Nygårdshøyden ved Svartdalsparken i Oslo. Kværnerhøyden består av 71 leiligheter fordelt på to boligblokker på 12 og 5 etasjer med underliggende parkeringskjeller og takterrasser samt et townhouse, alt med teglsteinsfasader. Dagens industriområde skal transformeres til et attraktivt boområde med grønne utearealer som forbinder området til blant annet nærliggende Alnaelven.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med verdi på ca. MNOK 150 ekskl. mva. Boligene er nær solgt ut, prosjektering starter i Q2 og oppstart bygging er planlagt fra Q3 2021. Boligprosjektet består av ett byggetrinn og ferdigstillelse er forventet Q2 2023.

- Vi har hatt et langt samarbeid med Fredensborg Bolig for å muliggjøre dette prosjektet og vi ser frem til at vi nå kan bidra til å transformere dette industriområdet til det flotte boområdet som det legges opp til. Prosjektet passer godt inn i AF Gruppen sin strategi om bærekraftige prosjekt. Det er også gledelig å kunne inngå en avtale med en helt ny, stor og langsiktig kunde som Fredensborg Bolig, sier Tormod Solberg, konserndirektør i AF Gruppen.