Hopp til hovedinnhold

Søk med bakkesøkshund for Statnett i Skjomen

AF Decom utførte søk med bakkesøkshund for Statnett på prosjektet Skjomen transformatorstasjon. Søkene ble utført i forbindelse med breddeutvidelse av eksisterende vei.

Prosjektstatus

   Jun 2020
   Jun 2020

   Om prosjektet

   Statnett skulle bygge nytt innendørs SF6-anlegg rett ved inngangen til dagens stasjon i Skjomen. I den forbindelse var de nødt til å breddeutvide fylkesveien inn til Skjomen. Dette for å kunne transportere store deler på en sikker måte. Fylkesveien har skjæringer der det har vært sprengt tidligere. AF Decom med sine bakkesøkshunder ble leid inn for å gjøre kartlegging for mulig udetonert sprengstoff.

    AF Gruppen

    Sør-Skjomen, Narvik

    Søk med hund

    Statnett har oppgradert Skjomen transformatorstasjon. I forbindelse med utvidelse av eksisterende fylkesvei ble bakkesøkshundene til AF brukt for å lukte seg frem til udetonert sprengstoff. Bruken av bakkesøkshund er et av flere HMS-tiltak for å hindre ulykker i forbindelse med udetonert sprengstoff.

    Siden 2012 har AF benyttet søk med hunder trent på sivile sprengstoff. Perioden hunden jobbet i Skjomen var sommeren 2020.

    Statnett var strålende fornøyd med jobben som ble gjort. Statnett sier de er kompromissløse på sikkerhetsarbeid.

     

     

     

    Prosjektinformasjon

    Forretningsenhet: AF Decom AS
    Kunde: Statnett