Hopp til hovedinnhold

Ny ringvei rundt Stockholm

Trafikverket har valgt AF Gruppen som entreprenør for etappen Lovön i prosjektet Förbifart Stockholm.

Prosjektstatus

   Aug 2020
   Dec 2024

   Om prosjektet

   AF Gruppen skal bygge 6 kilometer veitunnel med to løp og 7 kilometer rampetunneler.

    AF Gruppen

    Lovö, Stockholm

    Et av Sveriges største infrastrukturprosjekter

    Förbifart Stockholm er en ny strekning av E4 som bygges fra Kungens kurva i sør til Häggvik i nord. Av veiens 21 kilometer går drøyt 18 kilometer i tunnel.

    Transportsystemet i Stockholms-regionen er sårbart fordi det bare finnes en nord-sydlig forbindelse. Förbifart Stockholm binder sammen de nordlige og sydlige landsdelene, avlaster Essingeleden og sentrum og minsker sårbarheten i Stockholms trafikksystem.

    AF Gruppen gjennomfører entreprise FSE305 Bergtunnlar Lovö. Arbeidene gjennomføres som en hovedentreprise og består av 6 kilometer vegtunnel med to løp og 7 kilometer rampetunneler. Arbeidene omfatter også veibygging og ventilasjonssjakter.

    Avtalen har en verdi på omkring 3400 MSEK. Arbeidene starter opp sommeren 2020 og er planlagt ferdigstilt i desember 2024.

    Prosjektinformasjon

    Kunde: Trafikverket