Hopp til hovedinnhold

E39 Kristiansand vest - Mandal øst

AF Anlegg bygger 18,6 kilometer ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t mellom Kristiansand og Mandal.

Prosjektstatus

  Oct 2018
  Nov 2022

  Om prosjektet

  E39 Kristiansand vest - Mandal øst var den den første kontrakten i Nye Veiers E39-portefølje som ble satt i produksjon. Med en ramme på 4,7 milliarder kroner, var kontrakten på signeringstidspunktet Norges største totalentreprise innen veibygging.

  • MNOK 4 700

   Kontraktsum

  • 47

   Konstruksjoner

  • 48 mnd

   Byggetid

  • 530 m

   Største bro

  AF Gruppen

  Høyt prioritert veistrekning

  Strekningen E39 Kristiansand vest – Mandal øst er 19 kilometer lang, og er blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger. Strekningen går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal.

  Utbyggingen vil avhjelpe mange av manglene ved dagens vei, herunder dårlig trafikksikkerhet, lav fartsgrense og til dels dårlig kapasitet. Vinterstid har særlig tungtrafikken fremkommelighetsproblemer, og blokkerer ikke sjeldent for all trafikk. Ved å bygge ny E39 vil det oppnås vesentlig bedre framkommelighet og sikkerhet.

  Ny vei skal bidra til et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Utbyggingen skal binde sammen befolkningsområder til en sammenhengende bo- og arbeidsregion. Ny E39 skal være et framtidsrettet og trafikksikkert veisystem.

  Sørlandets lengste tunnel

  Strekningen Kristiansand vest – Mandal øst bygges ut som motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Strekningen innbefatter blant annet det som blir Sørlandets lengste tunnel; Søgnetunnelen med en lengde på i overkant av 4000 meter.

  Det skal også bygges bru over Trysfjorden. Brua blir 530 meter lang med en seilingshøyde på 55 meter. Broa leder trafikken bort fra dagens rasutsatte strekning langs Trysfjorden samt Trybakken hvor trafikkavvikling ofte opplever store driftsforstyrrelser vinterstid ved snøfall.

  Det blir også bygget tre motorveikryss på strekningen; henholdsvis ved starten av prosjektet ved Grauthelleren i Kristiansand, ved Monan i Søgne og i tilknytning til Lohnelier industriområde.

  – Vi er trygge på at vi har fått en solid samarbeidspartner gjennom AF Gruppen, som vi kan bygge ut denne veistrekningen sammen med. Høyt fokus på trafikksikkerhet og kvalitet skal gi en ny hverdag for samtlige som kjører denne veistrekningen.
  Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør i Nye Veier for ny E39
  • Lohnelier 29.11.21. Foto: Herman Horsle
  • Trysfjordbrua 29.11.21. Foto: Herman Horsle
  • Trysfjordbrua januar 2021. Foto: Frederik Spang
  • Vann- og frostsikring av Søgnetunnelen desember 2020. Foto: Lars Barth-Heyerdahl
  • Driving av tunnel. Snart gjennomslag M7 stuff 4. Foto: Heine Robstad
  • Anleggsarbeidet på den nye motorveien er i gang. Foto: Eirik Førde

  Aktuelt fra AF Anlegg

  • AF-posten artikkel
   Stolt av nye E39

   – Lojaliteten til planen har bidratt til at vi har lykkes, mener Pauline Frydenlund, assisterende planleggingsleder og ansvarlig for kommunikasjon og samfunnsansvar på nye E39 mellom Kristiansand og Mandal. Etter fire års bygging er veien åpnet.

   19.12.2022

  • AF-posten artikkel
   Jobber med finpussen på E39

   Arbeidet med E39 mellom Kristiansand og Mandal nærmer seg slutten. I løpet av høsten skal veianlegget overtas og settes trafikk på.

   02.06.2022

  • AF-posten artikkel
   Superlærlinger på E39

   Sju lærlinger kan titulere seg som fagarbeidere etter vel gjennomført fagprøve på E39. Alle sju fikk beste karakter.

   24.06.2021

  • AF-posten artikkel
   Spesialbygd supermaskin tetter tunneler på E39

   Tunnelinjeksjonsriggen Donald er et ekte AF-produkt.

   18.01.2021

  • AF-posten artikkel
   Slik blir Sørlandets lengste tunnel tett og trygg

   PE-skum, betongelementer og tusenvis av bolter må på plass før en tunnel kan tas i bruk.

   30.12.2020

  • AF-posten artikkel
   Sparer drivstoff med selvkjørende maskiner

   Testing av en autonom vals på E39 har gitt lovende resultater.

   07.12.2020

  • AF Gruppen og Norconsult vant AEC Excellence Awards

   Prosjektet E39 Kristiansand vest - Mandal Øst kom seg helt til topps i årets Excellence Awards. Det var prosjektets web-baserte samarbeidsløsning, som eliminerer alle fysiske tegninger ved å ha en integrert visning av BIM-modellen, som sørget for seieren.

   21.10.2020

  • AF-posten artikkel
   Har sommerjobb på E39

   Ingeniørstudent Peter Elias Ås (21) er en av åtte studenter som tilbringer sommeren med å jobbe på nye E39.

   28.07.2020

  • AF-posten artikkel
   Lar lærlingene styre sitt eget minianlegg

   På gigantprosjektet E39 Kristiansand - Mandal får maskinførerlærlingene prøve seg som selvstendige fagarbeidere. Så langt har det vært en suksess.

   30.04.2020

  • Spesielle dager på E39

   — Jeg er ikke spesielt redd for å bli smittet. Men jeg fyller 64 år om noen uker, så det er klart jeg har tenkt på det, sier Arne Skårnes.

   24.03.2020

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Samferdsel og underjord
  Forretningsenhet: AF Anlegg
  Rådgiver: Norconsult
  Kunde: Nye Veier
  Entrepriseform: Totalentreprise