Hopp til hovedinnhold

E39 Kristiansand vest - Mandal øst

AF Anlegg bygger 18,6 kilometer ny firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t mellom Kristiansand og Mandal.

Prosjektstatus

  Oct 2018
  Nov 2022

  Om prosjektet

  E39 Kristiansand vest - Mandal øst var den den første kontrakten i Nye Veiers E39-portefølje som ble satt i produksjon. Med en ramme på 4,7 milliarder kroner, var kontrakten på signeringstidspunktet Norges største totalentreprise innen veibygging.

  • MNOK 4 700

   Kontraktsum

  • 47

   Konstruksjoner

  • 48 mnd

   Byggetid

  • 530 m

   Største bro

  AF Gruppen

  Høyt prioritert veistrekning

  Strekningen E39 Kristiansand vest – Mandal øst er 19 kilometer lang, og er blant Nye Veiers høyest prioriterte strekninger. Strekningen går gjennom kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal.

  Utbyggingen vil avhjelpe mange av manglene ved dagens vei, herunder dårlig trafikksikkerhet, lav fartsgrense og til dels dårlig kapasitet. Vinterstid har særlig tungtrafikken fremkommelighetsproblemer, og blokkerer ikke sjeldent for all trafikk. Ved å bygge ny E39 vil det oppnås vesentlig bedre framkommelighet og sikkerhet.

  Ny vei skal bidra til et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Utbyggingen skal binde sammen befolkningsområder til en sammenhengende bo- og arbeidsregion. Ny E39 skal være et framtidsrettet og trafikksikkert veisystem.

  Sørlandets lengste tunnel

  Strekningen Kristiansand vest – Mandal øst bygges ut som motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Strekningen innbefatter blant annet det som blir Sørlandets lengste tunnel; Søgnetunnelen med en lengde på i overkant av 4000 meter.

  Det skal også bygges bru over Trysfjorden. Brua blir 530 meter lang med en seilingshøyde på 55 meter. Broa leder trafikken bort fra dagens rasutsatte strekning langs Trysfjorden samt Trybakken hvor trafikkavvikling ofte opplever store driftsforstyrrelser vinterstid ved snøfall.

  Det blir også bygget tre motorveikryss på strekningen; henholdsvis ved starten av prosjektet ved Grauthelleren i Kristiansand, ved Monan i Søgne og i tilknytning til Lohnelier industriområde.

  – Vi er trygge på at vi har fått en solid samarbeidspartner gjennom AF Gruppen, som vi kan bygge ut denne veistrekningen sammen med. Høyt fokus på trafikksikkerhet og kvalitet skal gi en ny hverdag for samtlige som kjører denne veistrekningen.
  Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør i Nye Veier for ny E39
  • Lohnelier 29.11.21. Foto: Herman Horsle
  • Trysfjordbrua 29.11.21. Foto: Herman Horsle
  • Trysfjordbrua januar 2021. Foto: Frederik Spang
  • Vann- og frostsikring av Søgnetunnelen desember 2020. Foto: Lars Barth-Heyerdahl
  • Driving av tunnel. Snart gjennomslag M7 stuff 4. Foto: Heine Robstad
  • Anleggsarbeidet på den nye motorveien er i gang. Foto: Eirik Førde

  Aktuelt fra AF Anlegg

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Samferdsel og underjord
  Forretningsenhet: AF Anlegg
  Rådgiver: Norconsult
  Kunde: Nye Veier
  Entrepriseform: Totalentreprise