Hopp til hovedinnhold

Skjeggestadbrua

Et kvikkleireskred førte til at sørgående løp på Skjeggestadbrua kollapset 2. februar 2015. AF Decom ble engasjert til å ta seg av sprengingen av den skadde brua.

Prosjektstatus

  Feb 2015
  May 2015

  Om prosjektet

  En kontrollert svekking av konstruksjonen ved hjelp av sprengladninger ble valgt som rivemetode. Fordelen med denne metoden er at man får revet brua raskt. Tidsaspektet var en avgjørende faktor for å unngå at Skjeggestadbrua skulle gå ukontrollert ned og skade den andre broen ved siden av.

  • Av sikkerhetsmessige årsaker ble det benyttet fjernstyrte maskiner for arbeider nære brokunstruksjonen

  AF Gruppen

  Vestfold, Norge

  Sikkerhet først

  Sprengningen av brua var teknisk utfordrende, og det ble lagt stor vekt på å ivareta sikkerheten for alle som arbeidet i prosjektet. Boringen og meislingen av brudelene som skulle sprenges foregikk fra korger som hang fra en kran, og ladingen av salvene har foregått på samme måte. Før sprengingen ble det lagt ut ca. 2000 kubikkmeter med Leca-kuler under den delen av brua som skulle sprenges. Dette for å sikre minst mulig forstyrrelser i kvikkleiregrunnen når brua traff bakken.

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Sprengning
  Forretningsenhet: AF Decom AS
  Kunde: Statens vegvesen
  Entrepriseform: Totalentreprise

  Hva gjør AF akkurat nå?